r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brexit Adjustment Reserve: EP wil snelle uitkering van het fonds van €5 miljard

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 9 juni 2021.

Het Parlement is gereed om te onderhandelen met de Raad over de details van het fonds dat EU-landen moet helpen om de negatieve gevolgen van de terugtrekking van het VK te verzachten.

Het Parlement heeft woensdag zijn standpunt aangenomen over het €5 miljard bevattende aanpassingsfonds voor de Brexit (in prijzen uit 2018 - in huidige prijzen is het €5.4 miljard). Op 9 juni zullen gesprekken met de lidstaten starten en de EP-leden willen op 17 juni een akkoord te bereiken zodat de fondsen snel beschikbaar komen.

De belangrijkste punten uit het mandaat voor onderhandeling van het parlement zijn:

  • een voorfinancieringsdeel van €4 miljard dat wordt uitgekeerd in twee gelijke tranches in 2021 en 2022, en de resterende €1 miljard betaald in 2023;
  • De subsidiabiliteitsperiode dekt kosten die zijn gemaakt tussen 1 juli 2021 en 31 december 2023 als voorbereiding op de te verwachten negatieve gevolgen van de Brexit;
  • een toewijzingsmethode die gebaseerd is op drie factoren: het belang van handel met het VK, het belang van visserij in de exclusieve economische zone van het VK en de bevolking in de maritieme regio’s die grenzen aan het VK;
  • gericht op het MKB en zelfstandigen, het creëren van banen en re-integratie van EU-burgers die terugkeren uit het VK als gevolg van de Brexit;
  • banken en de financiële sector zijn uitgesloten van steun;
  • kleinschalige visserij en lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van visserij-activiteiten in de Britse wateren moeten een nationale toewijzing ontvangen van ten minste 7 % (in de landen waar dit van toepassing is).

Meer details zijn hier te vinden.

Citaat

Rapporteur Pascal Arimont (EVP, BE), die het onderhandelingsteam van het EP zal leiden, zei: “We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze broodnodige steun snel uitgekeerd kan worden, zonder bureaucratische rompslomp. In dit verband zijn heldere en begrijpelijke criteria belangrijk voor ons, want dat is de enige manier waarop we er zeker van kunnen zijn dat het geld terecht komt waar het ook echt nodig is. Met een sterk mandaat kunnen we nu starten met de onderhandelingen met de lidstaten die we willen afronden voor het einde van het huidige Raadsvoorzitterschap.”

Achtergrond

Op 25 december 2020 presenteerde de Commissie het voorstel voor een reserve voor aanpassing aan de Brexit, dat zal worden opgezet als een speciaal instrument buiten de begrotingsplafonds van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021 - 2027. De commissie Regionale ontwikkeling van het Europees Parlement keurde op 25 mei een ontwerponderhandelingsmandaat goed.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven