r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement geeft groen licht voor Europees digitaal covidcertificaat

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 9 juni 2021.

De EP-leden hebben vandaag het wetgevingstraject afgerond van het Europees digitaal covidcertificaat om reizen in de EU te vergemakkelijken en bij te dragen tot het economisch herstel.

De verordeningen over het nieuwe Europees digitaal covidcertificaat werden in de plenaire vergadering aangenomen met 546 stemmen voor, 93 tegen en 51 onthoudingen (voor EU-onderdanen) en 553 voor, 91 tegen en 46 onthoudingen (voor niet-EU-onderdanen).

Het certificaat zal gratis worden afgegeven door de nationale autoriteiten, digitaal of op papier beschikbaar zijn en een QR-code bevatten. Het zal dienstdoen als bewijs dat de houder tegen COVID-19 is gevaccineerd, een recent negatief testresultaat heeft gekregen of van de ziekte is hersteld. In de praktijk zal het om drie verschillende certificaten gaan. Een gemeenschappelijk EU-kader zal helpen fraude en vervalsing te voorkomen en de certificaten interoperabel en verifieerbaar maken in de hele Europese Unie.

De regeling zal vanaf 1 juli 2021 gedurende twaalf maanden van toepassing zijn. Het certificaat zal geen voorwaarde zijn voor vrij verkeer en (zal) niet beschouwd worden als reisdocument.

Extra reisbeperkingen alleen indien naar behoren gemotiveerd

Tijdens de interinstitutionele onderhandelingen hebben de EP-leden ervoor gezorgd dat de EU-landen certificaathouders geen extra reisbeperkingen kunnen opleggen, zoals quarantaine, zelfisolatie of tests, tenzij zulke beperkingen noodzakelijk en proportioneel zijn om de volksgezondheid te beschermen. Daarbij moeten de lidstaten rekening houden met wetenschappelijke gegevens, waaronder epidemiologische data van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Ze moeten de maatregelen indien mogelijk 48 uur van tevoren melden aan de andere lidstaten en de Commissie. Het publiek moet 24 uur van tevoren op de hoogte worden gesteld.

Betaalbare en toegankelijke tests

De EU-lidstaten worden aangemoedigd te voorzien in tests die betaalbaar en op grote schaal beschikbaar zijn. De Commissie heeft op verzoek van het Parlement beloofd 100 miljoen euro beschikbaar te maken uit het instrument voor noodhulp, zodat de lidstaten tests kunnen aankopen om Europese digitale covidcertificaten af te geven.

Vaccins

Alle EU-landen moeten vaccinatiecertificaten die in andere lidstaten zijn afgegeven, aanvaarden als het vaccins betreft die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het is aan de lidstaten om te beslissen of zij ook certificaten aanvaarden voor vaccins die volgens nationale procedures zijn goedgekeurd of die in de lijst voor noodgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn opgenomen.

Waarborgen inzake gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens moeten worden verwerkt overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming. De certificaten zullen offline worden gecontroleerd en er zullen geen persoonsgegevens worden bewaard.

Citaat

Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden en rapporteur, verklaarde: “Het Parlement heeft vandaag vaart gezet achter het herstel van vrij verkeer en een volledig functionerend Schengen, terwijl we nog steeds strijden tegen deze pandemie. Het Europees digitaal covidcertificaat zal vanaf 1 juli in werking zijn en zal deze zomer veilig en gecoördineerd reizen mogelijk maken. We sporen EU-landen aan om geen verdere beperkingen op te leggen, tenzij strikt noodzakelijk en proportioneel. En het is een geruststelling dat sommige landen het certificaat al gebruiken.”

Volgende stappen

De tekst moet nu formeel worden vastgesteld door de Raad en worden bekendgemaakt in het Publicatieblad, zodat het onmiddellijk in werking kan treden en kan worden toegepast vanaf 1 juli 2021.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven