r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sustainable and Smart Mobility Strategy - Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 3 juni 2021.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over de strategie van de Commissie voor duurzame en slimme mobiliteit. De Raad is ingenomen met de strategie van de Commissie, en deelt haar ambitieuze visie op de vervoerssector. Daarnaast geeft de Raad zijn visie op hoe de sector in de komende jaren en decennia kan bijdragen aan duurzaamheid.

Wij, de ministers van Vervoer, sturen hiermee een duidelijke politieke boodschap uit over onze inzet voor een duurzamer, inclusiever, intelligenter, veiliger en veerkrachtiger vervoerssysteem. Dit is een noodzakelijke transformatie, die een substantiële bijdrage zal leveren aan het bereiken van een klimaatneutrale EU tegen 2050, conform de Overeenkomst van Parijs.

Pedro Nuno Santos, minister van Infrastructuur en Huisvesting van Portugal en voorzitter van de Raad

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven