r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europa als wereldspeler: 79,5 miljard euro ter ondersteuning van ontwikkeling

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 10 juni 2021.

Link naar de video: Europa als wereldspeler: € 79,5 miljard ter ondersteuning van ontwikkeling

De EU zal tot 2027 79,5 miljard euro investeren in ontwikkeling en internationale samenwerking in buurlanden en daarbuiten. Kom meer te weten in onze video.

Als onderdeel van de 2021-2027 begroting herziet de Europese Unie de manier waarop ze buiten het blok investeert. Na een mijlpaalakkoord met EU-landen in december 2020, zal het Parlement tijdens de plenaire vergadering in juni in Straatsburg stemmen over de oprichting van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking van 79,5 miljard euro, dat verschillende bestaande EU-instrumenten, waaronder het Europees Ontwikkelingsfonds, samenvoegt. Dit zal de EU in staat stellen haar waarden en belangen wereldwijd effectiever te handhaven en bevorderen en sneller te reageren op nieuwe mondiale uitdagingen.

Het instrument financiert de prioriteiten van het buitenlands beleid van de EU in de komende zeven jaar en ondersteunt duurzame ontwikkeling in de buurlanden van de EU, evenals in Afrika, Sub-Saharaans Afrika, Azië, Amerika, de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Het instrument voor nabuurschaps­beleid, ontwikkeling en internationale samen­werking zal projecten ondersteunen die bijdragen aan het aanpakken van kwesties als armoedebestrijding en migratie, en EU-waarden zoals mensenrechten en democratie bevorderen.

Het programma zal ook de wereldwijde multilaterale inspanningen ondersteunen en ervoor zorgen dat de EU haar verbintenissen in de wereld, met inbegrip van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs, kan nakomen. Dertig procent van de totale financiering van het programma zal bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen.

Ten minste 19,3 miljard euro is bestemd voor de buurlanden van de EU, waarvan 29,2 miljard euro zal worden geïnvesteerd in Sub-Saharaans Afrika. De financiering van Europa als wereldspeler zal ook worden gereserveerd voor snellereactiemaatregelen, zoals crisisbeheersing en conflictpreventie. De EU zal haar steun aan duurzame investeringen wereldwijd opvoeren in het kader van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling, dat particulier kapitaal zal aantrekken als aanvulling op directe ontwikkelingshulp.

Tijdens de onderhandelingen met de Raad zorgde het Parlement ervoor dat de leden van het Europees Parlement meer betrokken werden bij strategische beslissingen over het programma. Na goedkeuring zal de verordening met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021.

Het instrument voor nabuurschaps­beleid, ontwikkeling en internationale samen­werking is een van de vijftien programma’s van de EU die door het Parlement worden ondersteund bij de onderhandelingen over de begroting 2021-2027 en het EU-herstelinstrument, waarmee de Unie de komende jaren gezamenlijk meer dan 1,8 biljoen euro aan financiering zal kunnen verstrekken.

Lees meer

Productinformatie

REF.: 20210527STO04909


Delen

Terug naar boven