r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU reaches provisional agreement on pre-accession financial assistance

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 2 juni 2021.

Het voorzitterschap van de Raad heeft met het Europees Parlement een akkoord bereikt over het instrument voor pretoetredings­steun voor 2021-2027. De steun is onder meer bedoeld voor de Westelijke Balkan en Turkije. De EU zal in die periode meer dan € 14 miljard (in lopende prijzen) aan steun verstrekken. Dit politieke akkoord moet nog door de Raad worden goedgekeurd.

Pretoetredingssteun ont belangrijke politieke, institutionele, sociale en economische hervormingen om te voldoen aan de EU-waarden en zich geleidelijk aan te passen aan de regels, normen en het beleid van de EU.

Ana Paula Zacarias, staatssecretaris voor Europese Zaken van Portugal

Volgende stappen

Het Portugese voorzitterschap heeft namens de Raad met het Europees Parlement over dit politiek akkoord onderhandeld. Nu moeten de lidstaten het met gekwalificeerde meerderheid steunen.

Achtergrond

In juni 2018 kwam de Commissie met een voorstel voor een verordening tot vaststelling van het instrument voor pretoetredings­steun (IPA III). Zij stelde voor de steun te verdelen over verschillende thematische prioriteiten en toe te wijzen op basis van daadwerkelijke prestaties, vastgesteld in een jaarlijkse beoordeling.

De Raad heeft zijn standpunt in maart 2019 ingenomen en onderhandelt al meer dan een jaar met het Europees Parlement.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven