r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport, 29-30 november 2021, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 november 2021 - 30 november 2021
plaats Brussel, België
organisatie Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS)

Voornaamste agendapunten

De EU-ministers voor onderwijs, jeugdzaken, cultuur, audiovisuele media en sport zullen in Brussel vergaderen over "blended leren", digitaal onderwijs en digitale vaardigheden, maatschappelijke ruimtes voor zinvolle jongeren­participatie, beschikbaarheid en concurrentievermogen van Europese audiovisuele en media-inhoud, en een Europees sportmodel.

Onderwijs en Jeugdzaken, 29 november 2021

De ministers van Onderwijs en van Jeugdzaken komen bijeen in een formele zitting, voorafgegaan door een ontbijt­vergadering in het kader van de EU-jongerendialoog. Daar zullen zowel het huidige voorzitterschapstrio als het toekomstige Franse voorzitterschap van de partij zijn, samen met de Commissie en vertegenwoordigers van Europese jongerenorganisaties.

Onderwijs

De ministers van Onderwijs willen een aanbeveling over blended leren aannemen. Daarin staat hoe de lidstaten ondersteuning kunnen bieden aan onderwijs­instellingen die klassikaal onderwijs en onderwijs op locaties buiten school combineren, evenals verschillende digitale en niet-digitale leermiddelen.

Er wordt ook verwacht dat de Raad een resolutie over een nieuwe agenda voor volwassenen­educatie en een resolutie over een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding zal goedkeuren.

De ministers zullen ook spreken over een gestructureerde dialoog over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden tussen de EU en de lidstaten.

Tijdens een werklunch zullen investeringen in onderwijs en opleiding tijdens en na de COVID-19-pandemie worden besproken.

Jeugdzaken

Na de lunch houden de ministers van Jeugdzaken een oriënterend debat over maatschappelijke ruimtes voor jongeren. Het zal daarbij vooral gaan over hoe deze kunnen worden ontwikkeld en verbeterd. De Raad wil ook conclusies goedkeuren over het behoud van bestaande en het creëren van nieuwe publieke ruimtes voor jongeren die hun zinvolle participatie in de samenleving mogelijk maken.

Er zal ook een resolutie worden aangenomen die ervoor moet zorgen dat de resultaten van de 8e cyclus van de EU-jongerendialoog door de stakeholders worden erkend en opgevolgd. De dialoog biedt een forum voor permanente gezamenlijke reflectie en beraadslaging over de prioriteiten, de uitvoering en de follow-up van de EU-samenwerking in jeugdzaken.

De ministers zullen ook conclusies goedkeuren over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren en een resolutie over het werkplan voor de EU-strategie voor jongeren (2022-2024).

Cultuur, Audiovisuele Sector en Sport, 30 november 2021

Cultuur en Audiovisuele Sector

De Raad zal conclusies goedkeuren over het vergroten van de beschikbaarheid en het concurrentie­vermogen van Europese audiovisuele en media-inhoud. Ook op het programma staan conclusies over cultuur, hoogwaardige architectuur en bebouwde omgeving als kernelementen van het initiatief nieuw Europees Bauhaus.

Ook wordt er een oriënterend debat gehouden over cultureel erfgoed en erfgoedrechten in de context van duurzame ontwikkeling en de toekomst van Europa.

Sport

De ministers van Sport zullen een resolutie goedkeuren over de belangrijkste kenmerken van een Europees sportmodel, waarin wordt benadrukt dat financiële solidariteit een bepalend kenmerk is van op waarden gebaseerde georganiseerde sport. Zullen ook aan bod komen: conclusies over lichaamsbeweging het hele leven lang.

De ministers zullen tevens spreken over de duale carrières van sporters.

Tijdens de werklunch zijn de toekomstige uitdagingen op het gebied van sport en de rol van de EU het onderwerp van gesprek.

Diversen

Het voorzitterschap zal een update geven over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor onderwijs en opleiding, en voor jeugdzaken en sport.

De Franse delegatie zal informatie delen over haar werkprogramma inzake onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport van haar komende voorzitterschap (januari-juni 2022).

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS)

De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport (EJCS) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar, waarvan twee keer in de volledige samenstelling. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66) aan.

De EU wil met haar acties op het gebied van onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport Europa's cultureel erfgoed helpen bewaren, de culturele en creatieve sectoren van Europa steunen, de mobiliteit van studenten en docenten aanmoedigen en lichaams­beweging en sociale inclusie door middel van sport bevorderen.

4.

Meer over...

Terug naar boven