r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe EU-waarnemingspost voor belastingheffing ter ondersteuning van de strijd tegen fiscaal misbruik door middel van geavanceerd onderzoek

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 1 juni 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag de oprichting aangekondigd van de Europese waarnemingspost voor belastingheffing, een nieuw onderzoekslaboratorium om de EU te helpen in haar strijd tegen fiscaal misbruik. Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie, leidde vandaag het openingsevenement samen met Paul Tang, voorzitter van de Subcommissie belastingaangelegenheden van het Europees Parlement, en Sven Giegold, lid van het Europees Parlement. De waarnemingspost is een initiatief van het Europees Parlement.

De waarnemingspost voor belastingheffing, die door de Europese Unie wordt gefinancierd, zal de EU-beleidsvorming ondersteunen door middel van geavanceerd onderzoek, analyse en gegevensuitwisseling. De waarnemingspost zal zijn onderzoek in volledige onafhankelijkheid verrichten waarbij hij beleidsmakers objectieve informatie zal verstrekken en voorstellen zal doen om belastingontduiking, belastingontwijking en agressieve fiscale planning beter te bestrijden.

De waarnemingspost zal worden geleid door professor Gabriel Zucman en worden ondergebracht in de School of Economics van Parijs; hij wordt een bron van nieuwe ideeën voor de bestrijding van belastingontwijking en een internationaal ankerpunt voor de studie van belastingen in een gemondialiseerde wereld.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “We moeten vandaag meer dan ooit een dam opwerpen tegen fiscaal misbruik. Het is van essentieel belang dat we de overheidsinkomsten beschermen die nodig zijn om het herstel en de massale investeringen voor de groene en de digitale transitie te ondersteunen. Ik reken op de Europese waarnemingspost voor belastingheffing om onderzoek op het hoogste niveau te verrichten, met innovatieve ideeën te komen en een inclusief en pluralistisch debat over belastingbeleid te bevorderen in de hele Unie.”

De Europese Commissie ijvert hard voor eerlijke, doeltreffende en duurzame belastingheffing. In juli 2020 heeft de Commissie een belastingpakket aangenomen, onder meer om de strijd tegen fiscaal misbruik op te voeren. De oprichting van de waarnemingspost voor belastingheffing was een van de vele acties die in dat pakket zijn aangekondigd om belastingontduiking en -ontwijking aan te pakken en eerlijkere belastingheffing in de EU en daarbuiten te bevorderen. Het onderzoek van de waarnemingspost zal een aanvulling vormen op de reflectie van de Commissie over de toekomst van de belastingheffing in de EU, die haar beslag zal krijgen in een fiscaal symposium over de “EU-belastingmix op weg naar 2050” in 2022.

Achtergrond

De Europese waarnemingspost voor belastingheffing is een consortium van academici dat voor de periode 2020-21 een EU-subsidiebudget van 1,2 miljoen EUR heeft ontvangen om het onderzoek naar belastingontwijking, belastingontduiking en agressieve fiscale planning te verdiepen en EU-beleidsmakers in het verlengde daarvan te adviseren.

Gabriel Zucman is een Franse econoom die bekend staat voor zijn onderzoek naar belastingparadijzen en belastingparadijzen voor ondernemingen. Zijn onderzoek richt zich op de accumulatie, distributie en belasting van mondiaal vermogen. In 2018 heeft Zucman de prijs voor de beste jonge econoom in Frankrijk ontvangen, als erkenning van zijn onderzoek naar belastingontduiking en -ontwijking en de economische gevolgen daarvan. Hij is momenteel hoogleraar economie aan de universiteit van Californië in Berkeley. Hij heeft ook de Andrew Carnegie Fellowship Award voor 2021 ontvangen. Hij is directeur van de EU-waarnemingspost voor belastingheffing, die is ondergebracht in de School of Economics in Parijs.

Meer informatie

EU-waarnemingspost voor belastingheffing

Pakket voor billijke en eenvoudige belastingheffing


Terug naar boven