r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Digitale Vergadering 2021 neemt voortouw in Europa's digitale decennium

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 31 mei 2021.

Gezamenlijk persbericht van de Europese Commissie en het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Op 1 en 2 juni 2021 zullen de Europese Commissie en het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie de Digitale Vergadering organiseren, die dit jaar aan Europa's digitale decennium zal worden gewijd. Dit evenement op hoog niveau zal zich toespitsen op de EU-doelen voor 2030 voor het digitaal decennium en op het programma Digitaal Europa, een nieuw financieringsprogramma van € 7,5 miljard voor de uitrol van Europese digitale projecten.

Aan dit evenement zullen ministers van verschillende lidstaten en vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Commissie deelnemen, alsook vertegenwoordigers van de private sector en het maatschappelijk middenveld. Zij zullen bespreken hoe het Europees leiderschap kan worden bevorderd over de gebieden en doelen voor 2030 die in de mededeling van de Commissie over het digitale decennium zijn uiteengezet, waaronder digitale vaardigheden, de digitale transformatie van bedrijven, snelle connectiviteit en veilige en duurzame digitale infrastructuur, alsook de digitalisering van openbare diensten. De besprekingen zullen zich ook richten op de vraag hoe de Europese waarden en rechten het best kunnen worden bevorderd en beschermd in de digitale wereld.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “De waarden van de EU in een digitale context worden steeds belangrijker naarmate onze levens zich meer online afspelen. Ons digitaal decennium moet er daarom voor zorgen dat wij als burgers zowel online als offline dezelfde rechten hebben.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “Tijdens de pandemie hebben we gezien hoe centraal digitale technologieën in ons leven zijn komen te staan. Het digitale wordt een belangrijke pijler van onze herstelinspanning. Samen moeten we vormgeven aan een veerkrachtig en digitaal soeverein continent, met de steun van het programma Digitaal Europa.”

António Costa, premier van Portugal: Technologie en rechten moeten de twee zijden van dezelfde medaille zijn. Deze visie maakt deel uit van het Europese DNA en met het initiatief van de Digitale Vergadering 2021 die het voortouw neemt in Europa's digitale decennium, geeft het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU concreet gestalte aan het delen van de waarden, beginselen en rechten die de digitale interconnectie onderbouwen.”

Dag 1

Digitaal decennium: Europa's visie en paden naar de digitale transformatie van Europa in 2030

Tijdens de eerste dag van de Digitale Vergadering zal worden gefocust op het uitstippelen van Europa's pad naar een succesvolle digitale transformatie in 2030, op basis van de visies die de Commissie in maart in haar digitale kompas heeft uiteengezet. Er zullen grote investeringen worden gedaan om deze doelstellingen te bereiken, onder andere via de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zal de voorbereidingen voor een gezamenlijke interinstitutionele Verklaring inzake digitale rechten en beginselen voor het digitaal decennium voorstellen. De premier van Portugal, António Costa, zal de Verklaring van Lissabon voorstellen, die zal bijdragen aan deze voorbereidingen. De komende Verklaring inzake digitale rechten en beginselen voor het digitaal decennium zal verbintenissen omvatten zoals het waarborgen van de toegang tot hoogwaardige connectiviteit in heel Europa, het bevorderen van digitale vaardigheden voor alle burgers en het opbouwen van een eerlijke onlinewereld zonder discriminatie. De bedoeling van de specifieke openbare raadpleging, die loopt tot 2 september 2021, is om een breed maatschappelijk debat op gang te brengen en standpunten te verzamelen van burgers, niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheidsinstanties en andere belanghebbende partijen. De verzamelde bijdragen zullen worden meegenomen in het voorstel voor de interinstitutionele verklaring.

Nieuwe digitale datasnelweg zal Europa en Latijns-Amerika dichter bij elkaar brengen

Tijdens de eerste dag zal ook de openingsceremonie voor de EllaLink plaatsvinden, een project dat door de EU mee werd gefinancierd via het BELLA-programma. De EllaLink is een optische, onderzeese kabel die het Europese en Zuid-Amerikaanse continent met elkaar verbindt. Het is een belangrijke stap naar het doel van de EU om te investeren in betere connectiviteit met haar partners: deze kabel wordt de eerste rechtstreekse dataverbinding met hoge capaciteit tussen Europa en Latijns-Amerika, waarmee de uitwisseling en verwerking van onderzoeks- en onderwijsgegevens wordt ondersteund. De EU is de grootste investeerder in het BELLA-programma, met een bijdrage van € 26,5 miljoen, terwijl Latijns-Amerikaanse nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerken en de Braziliaanse regering aanvullende financiering hebben verstrekt.

Dag 2

Programma Digitaal Europa: € 7,5 miljard voor supercomputers, artificiële intelligentie, cyberveiligheid en geavanceerde digitale vaardigheden

Op de tweede dag van de Digitale Vergadering worden de schijnwerpers op het programma Digitaal Europa gericht. Dit programma, dat over een totaal budget van € 7,5 miljard beschikt,

moet de digitale soevereiniteit van de EU versterken en tegelijkertijd ook de tweeledige doelstelling van de Unie, namelijk een groene transitie en digitale transformatie, ondersteunen. Het economische herstel en de digitale transformatie van Europa zullen erdoor worden versneld, ten bate van burgers en bedrijven. Met het programma zullen Europese projecten op vier gebieden gefinancierd worden: supercomputers, artificiële intelligentie, cyberveiligheid en geavanceerde digitale vaardigheden. Tijdens het evenement zullen vertegenwoordigers van branche- en bedrijfsorganisaties (ook van kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups) en overheidsinstanties de kans krijgen om meer te weten te komen over wat het programma Digitaal Europa hen kan bieden, en praktische informatie erover te ontvangen.

Meer informatie

Videobericht van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen [de link zal op 1 juni 2021 beschikbaar zijn]

Digitale Vergadering 2021

Agenda van het evenement


Terug naar boven