r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Improving conditions for research careers in Europe: Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 28 mei 2021.

De Raad heeft conclusies aangenomen om binnen de Europese Onderzoeksruimte (EOR) onderzoeksloopbanen aantrekkelijker te maken en voor kenniscirculatie te zorgen. De conclusies zijn een keerpunt om dit te bewerkstelligen. Er wordt aangedrongen op een interne markt voor onderzoek, die een beter klimaat moet bieden voor onderzoeksloopbanen in de academische wereld en daarbuiten.

Voor het Portugese voorzitterschap is het verbeteren van onderzoekscarrières een topprioriteit. De pandemie heeft aangetoond dat dit dringend nodig is voor een veerkrachtig en concurrerend Europa. Deze conclusies zijn een eerste stap om onderzoekscarrières in heel Europa aantrekkelijker en duurzamer te maken en "braincirculation" tot een realiteit te maken.

Manuel Heitor, Portugees minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

Er moeten mechanismen komen die de loopbaanontwikkeling en -begeleiding van onderzoekers ondersteunen, om de groeiende trend richting onzekere banen in de academische wereld, het verlies aan talent en minder baanzekerheid in veel landen tegen te gaan.

De Raad benadrukt hoe belangrijk het is om talent in Europa te behouden en naar Europa te halen, en wil dat er werk gemaakt wordt van interoperabiliteit en vergelijkbaarheid van onderzoeksloopbanen door middel van een Europees kader daarvoor. Grotere intersectorale mobiliteit is van belang, omdat dit meer kansen biedt voor werkgelegenheid en loopbaanontwikkeling, met name voor jonge onderzoekers.

Voorts wordt in de conclusies aangedrongen op meer synergie met de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHOR), omdat Europese allianties van universiteiten de meest geschikte platforms zijn om nieuwe gemeenschappelijke regelingen voor werving, opleiding en loopbaanontwikkeling transnationaal te testen.

De Raad vraagt alle betrokken overheidsinstanties en particuliere instellingen, de academische wereld en het bedrijfsleven om de middelen vrij te maken om de vaardigheden en permanente opleiding van onderzoekers (met name jonge wetenschappers) te verbeteren, rekrutering te stimuleren en loopbaanontwikkeling te vergemakkelijken, en tegelijkertijd maatregelen te bevorderen die de onzekerheid van onderzoeksloopbanen tegengaan.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven