r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tourism in Europe for the Next Decade: Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 27 mei 2021.

De Raad heeft conclusies aangenomen met daarin zijn visie op een economisch, ecologisch en sociaal duurzame en veerkrachtige toeristische sector in Europa.

Toerisme is enorm belangrijk voor de duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling van onze regio's. Het draagt ook bij tot het behoud en de bevordering van de Europese waarden en het Europees cultureel erfgoed. Het is echter ook de sector die het zwaarst is getroffen door de COVID-19-pandemie. De conclusies van vandaag zijn een duidelijk teken van ons engagement om het Europese toerisme nieuw leven in te blazen.

Pedro Siza Vieira, Portugees minister van Economie en Digitale Transitie

Nu de voorbereidingen voor het toeristische zomerseizoen in volle gang zijn, dringt de Raad er bij de EU en de lidstaten op aan werk te maken van een collectieve en goed gecoördineerde respons op de coronacrisis, onder meer door de ontwikkeling van vrijwillige normen voor gezondheids- en veiligheids­protocollen door toeristische diensten en instellingen te steunen.

In conclusies van de Raad wordt gevraagd slim gebruik te maken van de bestaande financierings­mogelijkheden van het meerjarig financieel kader van de EU en NextGenerationEU om het nood­lijdend Europees toeristisch ecosysteem nieuw leven in te blazen en veerkrachtiger te maken na de COVID-19-pandemie.

De lidstaten en de Commissie wordt ook verzocht om uiterlijk eind 2021 met een gezamenlijk opgestelde Europese agenda voor toerisme 2030/2050 te komen om de groene en de digitale transitie van het Europese toeristisch ecosysteem te ondersteunen en het concurrerender te maken.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven