r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Landbouw en Visserij, 26-27 mei 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 27 mei 2021, 0:43.

Voornaamste resultaten

Hervorming van het GLB

Bovenaan op de agenda stond de toekomst van het gemeenschappelijk landbouw­beleid. Doel was een akkoord te bereiken over de 3 verordeningen van het GLB-hervormings­pakket. Parallel aan de zitting waren er ook interinstitutionele onderhandelingen tussen Raad en Parlement. De voornaamste discussiepunten waren sociale conditionaliteit, de toewijzing van betalingen en de groene architectuur. Er werd uiteindelijk op verschillende gebieden vooruitgang geboekt, maar enkele belangrijke punten bleven onopgelost. Daarom worden de besprekingen voortgezet in de volgende zitting van de Raad Landbouw en Visserij, in juni.

Toekomst van het GLB (achtergrond­informatie)

VN-top over voedselsystemen 2021

Na een bespreking gaven de ministers hun goedkeuring aan de conclusies over de EU-prioriteiten voor de VN-top over voedsel­systemen, die in september in New York plaatsvindt. Ze waren het erover eens dat de top een mijlpaal en een reële kans is om voedsel­systemen op mondiaal niveau te hervormen. Op 26 en 28 juli vindt in Rome een pre-top plaats.

Conclusies van de Raad over de EU-prioriteiten voor de VN-top over voedsel­systemen 2021

Van boer tot bord: gezonder en duurzamer voedsel voor Europa (achtergrond­informatie)

Teeltmateriaal

De ministers spraken over de studie van de Commissie over de actualisering van de EU-wetgeving voor de productie en het in de handel brengen van teelt­materiaal. Over het algemeen waren ze tevreden met de studie. Ook erkenden ze dat er actie nodig is en dat de wetgeving moet worden aangepast aan uitdagingen zoals klimaat­verandering, voedselzekerheid en biodiversiteit.

Studie over de opties waarover de Unie beschikt voor de actualisering van de bestaande wetgeving betreffende de productie en het in de handel brengen van teeltmateriaal

Nieuwe genomische technieken

Ook de studie van de Commissie over nieuwe genomische technieken kwam aan bod. Daarbij werden mogelijke beleids­maatregelen besproken. De ministers waren het in grote lijnen eens met de bevindingen van de studie. Ook zij vinden dat het nodig is de rechts­onzekerheid aan te pakken en de bestaande wetgeving aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang aan te passen.

Studie over de stand van genomische technieken

Biologische landbouw

De Commissie presenteerde haar actieplan over biologische landbouw. Dit plan kwam in maart 2021 tot stand. Het beschrijft hoe het aandeel van de biologische landbouw kan worden verhoogd tot minstens 25% van het EU-landbouwareaal, conform de Europese Green Deal. Gesprekspunt was het ambitieniveau en de haalbaarheid van het actieplan. Veel ministers spraken hun steun uit voor het plan en formuleerden de ambitie om het areaal voor biologische landbouw in hun lidstaat te verhogen.

Diversen

Vangstmogelijkheden EU-VK

De Raad besprak de stand van het overleg met het Verenigd Koninkrijk over de vangst­mogelijkheden na de brexit, en nam nota van de opmerkingen van een aantal delegaties. De ministers herhaalden hun steun voor de aanpak van de Commissie om te blijven streven naar een brede overeenkomst.

WTO-onderhandelingen over visserij

De Spaanse en de Franse delegatie informeerden de ministers over het verloop van de WTO-onderhandelingen over visserij­subsidies. De ministers benadrukten dat er een evenwichtig resultaat nodig is dat in lijn is met duurzame-ontwikkelingsdoel 14.6.

Verklaring van de Visegrad-groep over het GLB en "van boer tot bord"

De Poolse delegatie kwam met de gezamenlijke verklaring van de Visegrad-groep en een aantal andere lidstaten over de kansen en uitdagingen van de strategie "van boer tot bord" voor de ontwikkeling en uitvoering van de nationale strategische GLB-plannen.

Een "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem

Door vorst getroffen landbouwsectoren

De ministers namen nota van een namens Frankrijk, Griekenland en Italië ingediende verklaring over steun aan de door recente vorst getroffen landbouw­sectoren. In de laatste week van maart en de eerste week van april 2021 bracht uitzonderlijke vorst zware schade toe aan de landbouw­productie in Frankrijk, Griekenland en Italië. De ministers toonden zich solidair met de getroffen lidstaten. Sommigen merkten op dat de klimaat­verandering de kans op slecht weer en schade aan de landbouw in de hele EU vergroot.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3796

Brussel

26 mei 2021

08:00

27 mei 2021

08:00

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Voorlopige lijst van A-punten

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 1

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 2

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting


Delen

Terug naar boven