r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Creatief Europa: meer dan 2 miljard euro om het herstel, de veerkracht en de diversiteit van de culturele en creatieve sectoren te ondersteunen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 26 mei 2021.

Na de goedkeuring van het werkprogramma voor het eerste jaar van het programma Creatief Europa 2021-2027 heeft de Commissie vandaag nieuwe maatregelen genomen om de culturele en creatieve sectoren in Europa en elders te ondersteunen.

In 2021 zal Creatief Europa een budget van ongeveer 300 miljoen euro - een nooit eerder gezien bedrag - toewijzen om professionals en kunstenaars uit alle culturele sectoren te helpen interdisciplinair en grensoverschrijdend samen te werken om nieuwe mogelijkheden te verkennen en nieuwe doelgroepen te bereiken.

De goedkeuring van vandaag legt de basis voor de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het nieuwe programma. Deze oproepen staan open voor alle organisaties die in de betrokken culturele en creatieve sectoren actief zijn. De totale begroting van het programma bedraagt 2,4 miljard euro gespreid over zeven jaar: een stijging met 63 % vergeleken met de vorige begroting.

Creatief Europa wil ook het concurrentievermogen van de culturele sectoren versterken en tegelijkertijd de inspanningen om groener, digitaler en inclusiever te worden ondersteunen. Vanwege de COVID-19-pandemie wordt bijzondere aandacht geschonken aan het versterken van de veerkracht en het herstel van de culturele en creatieve sectoren.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Meer dan 8 miljoen mensen in de EU zijn in de culturele sector actief. Cultuur kent geen grenzen en geen nationaliteiten. Kunst is een venster op de wereld en slaat bruggen tussen ons allen. Nu musea, bioscopen, culturele erfgoedlocaties en theaters opnieuw hun deuren openen, wil ik nogmaals herhalen dat de Commissie de culturele en creatieve sectoren zal ondersteunen. Met een hoger budget wil Creatief Europa het herstel van de sectoren bevorderen en tegelijkertijd de enorme diversiteit en creativiteit ervan promoten.”

Volgens Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt, “komt aan artistieke en creatieve expressie een centrale plaats toe in de culturele en creatieve sectoren en in onze Europese identiteit. Het nieuwe programma Creatief Europa zal een impuls geven aan Europese creaties die wereldwijd weerklank vinden, en steun verlenen aan Europese kunstenaars, producenten, distributeurs en exposanten, die zo zwaar door de pandemie zijn getroffen. Door samenwerking doorheen de waardeketen en over taalgrenzen heen te bevorderen en nieuwe innovatieve bedrijfsmodellen te ondersteunen, zal Media steun verlenen aan een dynamisch en cultureel divers audiovisueel ecosysteem. Voor het eerst - en in een tijd van toenemend gevaar voor het pluralisme in de media - zal Creatief Europa ook een gezonde en duurzame nieuwsmediasector in de hele Unie promoten.

Het programma Creatief Europa 2021 stelt gemeenschappelijke doelstellingen voor de culturele en creatieve sectoren vast. Het programma legt meer nadruk op transnationale creaties, de wereldwijde verspreiding en promotie van Europese werken, innovatie in alle sectoren en een vlottere toegang tot financiering dankzij hogere EU-medefinancieringspercentages. Voor alle gefinancierde maatregelen en projecten geldt dat het beginsel van gendergelijkheid en de milieuverbintenissen van de EU moeten worden nageleefd bij het ontwerp en de uitvoering van activiteiten.

Binnen Creatief Europa ondersteunt het subprogramma Media de ontwikkeling en de distributie van internationaal aantrekkelijke films en audiovisuele werken in Europa en elders. Media ondersteunt talent en beheert gerichte maatregelen met het oog op meer mediawijsheid, pluralisme en vrijheid. Het programma zal de culturele en taalkundige verscheidenheid in Europa blijven bevorderen.

Creatief Europa voorziet onder meer in:

  • een steunregeling voor de vertaling van literaire werken en de ontwikkeling van publicatiepartnerschappen;
  • EU-prijzen op het gebied van literatuur, muziek, architectuur en cultureel erfgoed, evenals de initiatieven “Culturele Hoofdsteden van Europa” en “Europees erfgoedlabel”;
  • een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid van Europese audiovisuele werken op alle mogelijke platforms en over grenzen heen;
  • een lab voor creatieve innovatie om innovatieve methoden voor het creëren, verspreiden en promoten van inhoud in verschillende sectoren te bevorderen;
  • de promotie van mediawijsheid, pluralisme en vrijheid als Europese waarden.

Achtergrondinformatie

De culturele en creatieve sectoren zijn altijd een rijke component van de Europese samenleving geweest en hebben niet alleen tot de sociale samenhang en diversiteit, maar ook tot de economie van Europa bijgedragen, aangezien ze goed zijn voor 4,2 % van het bbp van de EU en werk bieden aan 3,7 % van de beroepsbevolking in de EU.

In 2014 is de steun van de EU aan de culturele en creatieve sectoren gebundeld tot een afzonderlijk financieringsprogramma: het programma Creatief Europa. Het programma bestaat sindsdien uit drie onderdelen: onder het onderdeel Cultuur vallen alle culturele en creatieve sectoren, met uitzondering van de audiovisuele sector en de sector nieuwsmedia; het onderdeel Media verleent steun aan de audiovisuele en de filmsector; en het grensoverschrijdende onderdeel biedt mogelijkheden voor sectoroverschrijdende samenwerking.

Ongeveer 41 landen hebben deelgenomen aan het programma Creatief Europa 2014-2020, dat meer dan 13 000 subsidies heeft verleend, waarbij elke subsidie aan verschillende organisaties ten goede kwam. Het programma heeft 647 culturele samenwerkingsprojecten tussen 3 760 organisaties uit heel Europa, opleidingen voor meer dan 16 000 professionals, de productie en/of de distributie van ruim 5 000 films, de activiteiten van 1 144 bioscopen en de vertaling van 3 500 boeken in heel Europa medegefinancierd.

Meer informatie

Factsheet Creatief Europa 2021-2027

Jaarlijks werkprogramma Creatief Europa 2021

Website van de Europese Commissie over Creatief Europa


Delen

Terug naar boven