r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 11 juni 2021
plaats Luxemburg, Luxemburg
organisatie Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 10 juni 2021 (OR. en)

9472/1/21 REV 1

OJ CONS 16 TRANS 365

TELECOM 243 ENER 264

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)

ECCL, Luxemburg

11 juni 2021 (9.30)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

Vergadervorm 1 + 1 (+ 2 in de luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 9474/21
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9475/1/21 REV 1 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  Herziening van de TEN-E-verordening 9411/21

  Algemene oriëntatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Een waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa 9150/21

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Conclusies over een renovatiegolf voor economisch herstel 9413/21

  vandaag en groene gebouwen morgen Goedkeuring

Diversen

 • 6. 
  a) Oproep tot dringende maatregelen ter waarborging van de 9135/21 volledige naleving van de aanbevelingen inzake nucleaire

  veiligheid in de kerncentrales in Belarus en van de EUCO-conclusies van december 2020 Informatie van de Litouwse delegatie

  • b) 
   Recente ontwikkelingen op het gebied van de externe 9268/1/21 REV 1 energiebetrekkingen

   Informatie van de Commissie

  • c) 
   Gedachtewisseling over EU-taxonomie en mogelijke 9278/21 verdere stappen

   Informatie van de Tsjechische delegatie

  • d) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap 9307/21 Informatie van de Sloveense delegatie

  Eerste lezing

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

  orde van de Raad)

  Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven