r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sassoli over gedwongen landing in Minsk: de reactie moet krachtig, onmiddellijk en verenigd zijn

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 25 mei 2021.

David Sassoli riep op tot een krachtige reactie op de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht in Minsk en de onmiddellijke vrijlating van degenen die door Wit-Rusland worden vastgehouden.

De EP-voorzitter deed de oproep aan het begin van de Europese Raad op 24 mei. In zijn toespraak voor de staatshoofden en regeringsleiders van de EU zei hij: “Een internationaal onderzoek is ongetwijfeld nodig om na te gaan of het luchttransport en de veiligheid van passagiers in gevaar is gebracht door een soevereine staat en of er sprake is van een schending van het Verdrag van Chicago.

“Onze reactie moet sterk, onmiddellijk en verenigd zijn. De Europese Unie moet zonder aarzelen optreden en de verantwoordelijken straffen. Vanavond heb je een grote verantwoordelijkheid om te laten zien dat de Unie geen papieren tijger is."

Met betrekking tot maatregelen op het gebied van klimaatverandering waarschuwde Sassoli dat niet van het Parlement kan worden verwacht dat het eenvoudigweg de conclusies van de Europese Raad met aanneemt: “Wat ons betreft werkt het Parlement aan een ambitieus klimaat- en energiepakket voor de zomer, met een sterker emissie-uitwisseling systeem en ambitieuzere doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.”

De president prees de recente overeenkomst over het Europese COVID-19-certificaat dat het voor mensen gemakkelijker zal maken om veilig door Europa te reizen. “Voor het Parlement kan het certificaat geen voorwaarde zijn voor vrij verkeer. We hebben ook duidelijk aangegeven dat niemand mag worden gediscrimineerd vanwege gezondheidsproblemen of gezondheidskeuzes en we willen dat alleen de noodzakelijke gegevens in het certificaat worden opgenomen. "

Hoewel de vaccinatiecampagne in de EU snel vordert, benadrukte Sassoli het belang van hulp buiten de grenzen van de EU door vaccins te exporteren en doses te verstrekken aan landen met lage en middeninkomens. Hij steunde ook het verplichte delen van patenten om de productie in deze landen te stimuleren.

Wat migratie betreft, zei hij dat de EU een wettelijke en morele plicht heeft om levens te redden en voegde eraan toe dat mensen veilig in de EU moeten kunnen aankomen zonder hun leven op het spel te hoeven zetten. Hij riep ook op tot een echt Europees opvangbeleid voor migratie en verwees naar de resolutie die het Parlement vorige week heeft aangenomen.

Lees meer

Productinformatie

REF.: 20210520STO04421


Delen

Terug naar boven