r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire hoogtepunten: COVID-19, klimaat en cultuur

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 21 mei 2021.

Link naar de video: Hoogtepunten plenaire vergadering

Het Parlement debatteerde over het afzien van de patenten voor vaccins en bereikte buiten de plenaire vergadering een akkoord met de Raad over het EU-COVID-certificaat.

COVID-19

Het Parlement en de Raad onderhandelden en bereikten donderdag een voorlopige deal voor een digitaal EU COVID-certificaat, dat het vrije verkeer in Europa tijdens de pandemie zou moeten vergemakkelijken. Het certificaat laat zien of een persoon is ingeënt tegen het coronavirus, een recente negatieve test heeft ondergaan of is hersteld van het virus. Het Parlement zal de deal tijdens de volgende plenaire vergadering in juni goedkeuren.

Europarlementariërs waren het tijdens een plenair debat woensdag oneens over de vraag of de EU voorstellen moet steunen om patenten voor COVID-19-vaccins vrij te geven. Sommigen zeiden dat het idee, dat onlangs werd gesteund door de VS, armere landen zou helpen toegang te krijgen tot vaccins, terwijl anderen zeiden dat het geen snelle oplossing zou bieden.

Klimaat

Het Parlement keurde het Fonds voor een rechtvaardige transitie van 17,5 miljard euro goed om EU-regio's te helpen zich aan te passen aan de sociaaleconomische effecten van de groene transitie.

Om de weg naar een koolstofneutraal Europa te helpen effenen, stemden de EP-leden over een voorstel van de Europese Commissie voor een waterstofstrategie. Ze zeiden dat alleen groene waterstof afkomstig van hernieuwbare bronnen op de lange termijn duurzaam kan zijn en riepen op tot een duidelijk onderscheid tussen hernieuwbare en koolstofarme waterstof en tot het zo snel mogelijk uitfaseren van fossiele waterstof.

Daarnaast riepen de leden van het Europees Parlement op tot strengere EU-regels voor de milieuaansprakelijkheid van bedrijven. Ze riepen de EU ook op om campagnevoerders op het gebied van milieurechten krachtig te steunen en alle aanvallen op hen te veroordelen.

Cultuur, jeugd en onderwijs

Dinsdag keurden de leden van het Europees Parlement Erasmus+ goed, de editie 2021-2027 van het vlaggenschipprogramma van de EU voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. De financiering van het programma zal bijna verdubbelen (meer dan 28 miljard euro) in vergelijking met de voorgaande zeven jaar (14,7 miljard euro). Het Parlement heeft ook het programma van het Europees Solidariteitskorps aangenomen ter ondersteuning van vrijwilligerswerk door jongeren in de EU en daarbuiten. Het heeft tot doel de participatie van jongeren uit kansarme milieus te vergroten.

Woensdag keurden de leden van het Europees Parlement het programma Creatief Europa goed, waarmee het grootste budget ooit voor de culturele en creatieve sectoren van de EU werd gegarandeerd, 2,5 miljard euro voor 2021-2027, met speciale aandacht voor de muzieksector, activiteiten met een toegevoegde waarde voor de EU, inclusie en gendergelijkheid.

In een rapport dat op dezelfde dag werd aangenomen, formuleerden de leden van het Europees Parlement voorstellen om het groeiende fenomeen van illegale uitzendingen van live sportevenementen aan te pakken, inclusief het verwijderen van illegale inhoud uiterlijk 30 minuten na het begin van het evenement.

Link naar de video: Van ballet tot breakdance

Digitale transformatie en kunstmatige intelligentie

In een resolutie over de digitale toekomst van Europa riep het Parlement op tot meer steun voor digitale innovatie en AI-toepassingen. In een afzonderlijk rapport over het gebruik van AI in het onderwijs, de cultuur en de audiovisuele sector riepen ze op om AI-technologieën zo te ontwerpen dat gender-, sociale of culturele vooroordelen worden voorkomen en diversiteit wordt beschermd.

De leden van het Europees Parlement steunden ook een nieuw Europees cyberbeveiligingscentrum en -netwerk dat de capaciteit van Europa tegen cyberdreigingen zal vergroten.

Buitenlandse Zaken

Na de toename van het geweld tussen Israël en Palestina benadrukten de leden van het Europees Parlement de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren om verdere burgerslachtoffers te voorkomen. In het debat van dinsdag onderstreepten ze ook de noodzaak van dialoog en hervatting van de onderhandelingen over een tweestatenoplossing, en veroordeelden ze de recente golven van antisemitisme in Europa die waren veroorzaakt door het hernieuwde conflict.

In de afgelopen jaren heeft de Turkse regering afstand genomen van de waarden van de EU. Als gevolg hiervan zijn de betrekkingen naar een historisch dieptepunt gebracht en moeten ze grondig worden heroverwogen, zeiden de Europarlementariërs in een rapport dat woensdag werd aangenomen.

De leden van het Europees Parlement bekritiseerden ook de Europese Commissie en sommige EU-landen omdat ze te veel gebruik maakten van informele overeenkomsten over de terugkeer en overname van irreguliere migranten, en brachten op dezelfde dag een rapport over de kwestie uit. Een dag later riepen ze op tot een EU-kader voor legale migratie dat een ordelijkere migratie zou aanmoedigen, de broodnodige werknemers zou aantrekken, smokkelaars en mensenhandelaars zou ondermijnen en de integratie zou vergemakkelijken.

Meer informatie

Volg het Parlement op sociale media

Productinformatie

REF.: 20210512STO04007


Terug naar boven