r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP niet bereid tot overeenkomst met China zolang sancties van kracht blijven

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 20 mei 2021.

Het EP is zeer kritisch over sancties China tegen politici uit Europa en verwerpt alle gesprekken over ratificatie van de EU-China investeringsovereenkomst zolang deze van kracht blijven.

In een resolutie die donderdag werd aangenomen heeft het Parlement in zeer krachtige bewoordingen de ongefundeerde en arbitraire sancties die de Chinese regering onlangs oplegde aan enkele Europese personen en entiteiten, waaronder vijf Europarlementariërs, veroordeeld. De leden verklaren dat de actie van Beijing een aanval op fundamentele vrijheden is en sporen de Chinese autoriteiten aan om deze volledig ongerechtvaardigde restrictieve maatregelen op te heffen.

Gesprekken over de ratificatie van de overeenkomst tussen de EU en China voorlopig niet mogelijk

De resolutie benadrukt dat alle gesprekken in het Europees Parlement over ratificatie van de brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China, waarover in december 2020 een principeakkoord werd gesloten, “met goede redenen zijn bevroren” als gevolg van de Chinese sancties. Goedkeuring van het Europees Parlement is een voorwaarde om het akkoord in werking te laten treden.

De parlementsleden eisen dat China eerst de sancties opheft, voordat de gesprekken over de overeenkomst kunnen worden voortgezet. Ook herinneren ze de Europese Commissie eraan dat de mensenrechtensituatie in China, waaronder in Hong Kong, een rol zal spelen in de beslissing om de overeenkomst wel of niet goed te keuren. In de resolutie staat echter ook dat andere handels- en investeringsakkoorden met regionale partners, waaronder Taiwain, niet mogen worden gegijzeld door de opschorting van de ratificatie van het investeringsakkoord met China.

EU-sancties tegen Bejing en maatregelen voor een nieuw evenwicht in de relaties

Het parlement verwelkomt de opname door de EU van de vier Chinese personen in de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten niet alleen vanwege de acties van Beijng maar ook vanwege hun rol in de ernstige mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren en leden van andere moslimminderheden in de Chinese regio Xinjiang.

De EP-leden roepen ook op tot een herijking van de relaties tussen de EU en China. Ze onderschrijven een serie onafhankelijke maatregelen, zoals de wetgeving tegen de verstorende effecten van buitenlandse subsidies op de interne markt, een importverbod op goederen die met dwangarbeid zijn vervaardigd en een verbeterde en versterkte EU-verordening voor de screening van buitenlandse investeringen. De EU moet ook adequaat optreden tegen cyberdreigingen en hybride aanvallen, voegen ze eraan toe.

Achtergrond

De Chinese sancties die in maart werden opgelegd aan verschillende Europese entiteiten en politieke vertegenwoordigers, waaronder vijf leden van het Europees Parlement en van de Subcommissie mensenrechten, waren een vergeldende maatregel als antwoord op het besluit van de EU om restrictieve maatregelen te nemen tegen vier Chinese gezagsdragers vanwege mensenrechtenschendingen tegen de islamitische Oeigoerse minderheid in de regio Xinjiang.

De betreffende parlementsleden zijn Reinhard Bütikofer (De Groenen/EFA, DE), Michael Gahler (EVP, DE), Raphaël Glucksmann (S&D, FR), Ilhan Kyuchyuk (Renew Europe, BG) en Miriam Lexmann (EVP, SK).

Kijk hier voor meer informatie.


Delen

Terug naar boven