r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cyber-attacks: Council prolongs framework for sanctions for another year

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 17 mei 2021.
code op laptop

De Raad heeft de sanctieregeling voor cyberaanvallen tegen de EU of de lidstaten verlengd tot en met 18 mei 2022.

De EU kan dus gerichte sancties blijven opleggen aan personen en entiteiten die betrokken zijn bij grote cyberaanvallen die de EU of de lidstaten van buitenaf bedreigen. Ook kunnen er sancties worden opgelegd voor cyberaanvallen tegen derde landen of internationale organisaties als dat nodig is voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB).

Momenteel gelden er sancties tegen 8 personen en 4 entiteiten. Ze omvatten onder meer een bevriezing van tegoeden en een reisverbod. Personen en entiteiten uit de EU mogen geen financiering aanbieden aan gesanctioneerde personen en entiteiten.

Achtergrond

De EU werkt aan haar weerbaarheid en vermogen om cyberdreigingen en kwaadwillige cyber­activiteiten te voorkomen, te ontmoedigen, te bestrijden en erop te reageren. Op die manier kan ze de Europese veiligheid en belangen beter beschermen. De verlenging van de sanctieregeling sluit hier op aan.

In juni 2017 kwam de EU met een kader voor een gezamenlijke diplomatieke EU-respons op kwaad­willige cyber­activiteiten (het "instrumentarium voor cyberdiplomatie"). Dit kader biedt de EU en de lidstaten beschikking over alle GBVB-maatregelen, zo nodig ook sancties, om kwaadwillige cyber­activiteiten tegen de integriteit en veiligheid van de EU en de lidstaten te voorkomen, te ontmoedigen, te bestrijden en erop te reageren.

De EU blijft zich inzetten voor een wereldwijde, open, stabiele, vreedzame en veilige cyberspace en herhaalt daarom dat meer internationaal samengewerkt moet worden voor een sterkere op regels gebaseerde orde op dit gebied.

Kwaadwillige cyberaanvallen: EU stelt sancties in wegens hacken Bundestag in 2015 (persmededeling, 22 oktober 2020)

Raad verlengt sanctieregeling voor cyberaanvallen tot en met 18 mei 2021 (persmededeling, 14 mei 2020)

Besluit van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen - geconsolideerde tekst


Terug naar boven