r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-parlement maakt zich op voor terugkeer naar Straatsburg

woensdag 12 mei 2021, 14:26
Europees Parlement

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement verhuist in juni voor het eerst sinds maart vorig jaar weer zijn hele hebben en houden naar het Franse Straatsburg voor een plenaire zitting. Volgens voorzitter David Sassoli laat de situatie met de coronapandemie weer toe dat er wordt vergaderd in de stad waar het parlement officieel zetelt. Sinds het begin van de uitbraak vinden de zittingen en stemmingen plaats in Brussel, in kleine groepen en grotendeels via videoverbindingen.

Niet alle 705 Europarlementariërs mogen vanwege het rondwarende coronavirus al tegelijk in het parlementsgebouw in Straatsburg aanwezig zijn en er zullen ook andere voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Zo kunnen de politici ook de Franse zitting van afstand volgen en online stemmen. Een grote meerderheid van het parlement is tegen de in normale tijden maandelijkse verplaatsing naar de Elzas.

Volgens het EU-verdrag vergadert het EU-parlement maximaal twaalf keer per jaar voor vier dagen achtereen in Straatsburg en maximaal zes keer twee dagen in Brussel. De parlementaire commissies vergaderen in Brussel. Frankrijk staat erop dat deze regeling, die in 1997 werd vastgelegd, wordt nageleefd. President Emmanuel Macron oefent ook druk uit op Sassoli om de vergaderplicht na te komen.

Door het wegblijven van het parlement heeft de economie in de oost-Franse stad, met name de horeca, gevoelige klappen opgelopen.

Terug naar boven