r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europa's digitale decennium: Commissie start raadpleging en discussie over digitale beginselen EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 12 mei 2021.

Als vervolg op haar mededeling van 9 maart over het digitale decennium, start de Commissie vandaag een openbare raadpleging over het opstellen van digitale beginselen die ervoor zorgen dat de EU-waarden in de digitale ruimte worden bevorderd en nageleefd.

De bedoeling van de raadpleging, die loopt tot 2 september, is om een breed maatschappelijk debat op gang te brengen en standpunten te verzamelen van burgers, niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheidsinstanties en andere belanghebbende partijen. Deze beginselen zullen de EU en de lidstaten tot leidraad dienen bij het ontwerpen van digitale regels en voorschriften waardoor alle burgers van de voordelen van digitalisering kunnen profiteren.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “Een eerlijke en veilige digitale omgeving die kansen biedt voor iedereen: daar zetten we op in. De digitale beginselen zullen tot leidraad dienen bij deze Europese mensgerichte aanpak op digitaal vlak en moeten de referentie worden voor toekomstige acties op alle gebieden. Daarom willen we de EU-burgers horen.”

Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton: “Dit is Europa's digitale decennium en iedereen moet in staat worden gesteld om te profiteren van digitale oplossingen om contacten te leggen, de wereld te verkennen, te werken en ambities te verwezenlijken, zowel online als offline. We willen samen tot digitale beginselen komen waarop een veerkrachtige digitale economie en samenleving zullen worden gebouwd.”

Op 9 maart heeft de Commissie haar visie gegeven op Europa's digitale transformatie tegen 2030, in haar mededeling “Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium”, en heeft ze voorgesteld om digitale beginselen op te stellen. Hierin komen onderwerpen aan bod als toegang tot internetdiensten, tot een veilige en betrouwbare online-omgeving, tot digitale gezondheidsdiensten en tot mensgerichte digitale publieke diensten en openbare instanties. Alle belanghebbenden kunnen ook hun mening geven over digitale vorming en de vaardigheden die mensen nodig hebben om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving en aan democratische processen, over ethische beginselen voor mensgerichte algoritmen, over het beschermen en mondig maken van kinderen en jongeren in de online-omgeving en over digitale systemen en apparaten die milieuvriendelijk zijn. Ze worden ook uitgenodigd om alternatieve formuleringen of andere mogelijke beginselen voor te stellen.

Deze beginselen zullen een aanvulling vormen op de bestaande rechten van de Europeanen, die hen momenteel al online beschermen en een sterke positie geven, zoals de bescherming van hun persoonsgegevens en privacy, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om online een bedrijf op te richten en te runnen en de bescherming van hun intellectuele scheppingen.

Deze aanpak gaat ook hand in hand met het recente voorstel inzake kunstmatige intelligentie waarmee de Commissie ervoor wil zorgen dat het gebruik van deze technologie in de EU betrouwbaar en mensgericht is.

Volgende stappen

De bijdragen aan deze openbare raadpleging zullen worden meegenomen in een voorstel van de Commissie voor een gezamenlijke interinstitutionele verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over digitale beginselen. Het voorstel wordt tegen eind 2021 verwacht.

Meer informatie

Openbare raadpleging - digitale beginselen van de EU

Geef uw mening - digitale beginselen van de EU

Mededeling “Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium”

Europa's digitale decennium - vragen en antwoorden

Europa's digitale decennium - overzichtspagina

Europa's digitale kompas - beleidspagina

De digitale toekomst van Europa vormgeven


Terug naar boven