r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie EU-parlement wil minder brexitsteun Nederlandse vissers

maandag 10 mei 2021, 22:46
Boot op zee

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse Noordzeevissers dreigen minder Europese compensatie te ontvangen voor de schade die zij lijden door het Britse vertrek uit de EU. De visserijcommissie van het Europees Parlement heeft voor een Frans voorstel gestemd waarmee Zuid-Europese landen meer uit het brexitreservefonds krijgen ten koste van Nederland, Ierland en Denemarken.

Daardoor zou het beoogde compensatiebedrag voor de vissers van 130 miljoen euro kunnen zakken met meer dan 15 miljoen. Alle vier de Nederlandse leden van de commissie stemden tegen het voorstel, dat met achttien, vooral Zuid-Europese, stemmen voor en zeven tegen is aangenomen. De commissie regionale ontwikkeling moet zich nog over de verdeling van het geld uitspreken en ook het voltallige parlement nog.

"Ik ben teleurgesteld", zegt Peter van Dalen (ChristenUnie). "De Europese solidariteit is ver te zoeken." Zijn collega Bert-Jan Ruissen (SGP) zegt dat het geld moet worden verdeeld op basis van de schade door de brexit. "De Fransen halen er onterecht allerlei andere zaken bij."

Door de brexit mogen de Nederlandse vissers ongeveer een kwart minder vis binnenhalen uit Britse wateren. Het steunfonds heet officieel Brexitaanpassingsreserve en er zit 5 miljard euro in. Het is bedoeld om de economische impact van de brexit op de lidstaten op te vangen, met name op de handel en visserij.

Onderhandelingen over de definitieve verdeelsleutel tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het parlement zullen deze zomer plaatsvinden.

Pim Visser, directeur van de Nederlandse visserijorganisatie VisNed, vindt het jammer dat de verdeling van de schadevergoeding voor de brexit een "politiek spelletje" is geworden. Hij vindt het onterecht als landen die helemaal niet zo veel schade ondervinden van het Britse vertrek uit de EU straks meer of net zoveel compensatie zouden krijgen als de Nederlandse visserij, die wel zwaar wordt geraakt. Maar wat de precieze gevolgen zouden zijn van een lagere compensatie voor Nederlandse vissers, kan hij nog niet aangeven. De visserijsector moet ook nog in gesprek met de Nederlandse overheid over de exacte besteding van het geld.

Terug naar boven