r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council complements EU research legislative framework

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 10 mei 2021.

De Raad heeft een reeks wetteksten aangenomen ter aanvulling van het rechtskader voor Horizon Europa, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor 2021-2027:

  • een besluit ter aanneming van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa, waarin de operationele doelstellingen en de soorten activiteiten voor Horizon Europa worden uiteengezet;
  • een verordening over het Euratom-programma ter aanvulling van Horizon Europa, die de voortzetting van onderzoeks- en opleidings­activiteiten op het gebied van kernenergie waarborgt. De nadruk ligt hier op de voortdurende verbetering van nucleaire veiligheid en beveiliging en stralings­bescherming;
  • wijzigingen van de verordening over het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), voornamelijk om de financiële duurzaamheid en openheid van kennis- en innovatie­gemeenschappen te vergroten;
  • een besluit over de strategische innovatie­agenda van het EIT, waarin de prioritaire gebieden en strategie voor 2021-2027 worden bepaald en met een beschrijving van de doelstellingen, kernactiviteiten, werkwijze, en de verwachte resultaten en benodigde middelen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven