r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conferentie over de toekomst van Europa: laat van je horen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op zondag 9 mei 2021.

De Raad van Bestuur heeft op 9 mei het reglement goedgekeurd dat de samenstelling en de werkwijze van de Conferentie over de toekomst van Europa bepaalt.

De tekst, die op Europadag 2021 werd goedgekeurd, stelt de regels vast over hoe het platform van de Conferentie, de panels en de plenaire vergadering de prioriteiten, wensen en zorgen van burgers straks zullen omzetten in uitvoerbare aanbevelingen. Het reglement is een aanvulling op eerder aangenomen regels die de werkwijze van het bestuur bepalen en de regels over de deelname van burgers.

Vandaag vindt ook het openingsevenement van de Conferentie over de Toekomst van Europa plaats in het Europees Parlement in Straatsburg. Het evenement is hier live te volgen.

Verzekeren dat rekening wordt gehouden met de input van burgers

De plenaire vergadering van de bijeenkomst zal bestaan uit 108 afgevaardigden van nationale parlementen, 108 Europarlementariërs, 54 leden van regeringen (twee per lidstaat) en drie leden van de Europese Commissie. Er zullen 108 burgers deelnemen om de ideeën te bespreken die zijn voortgekomen uit de burgerpanels en uit het digitale platform: 80 vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels, waarvan minstens een derde jonger dan 25 jaar zal zijn, 27 van nationale burgerpanels of conferentie-evenementen (een per lidstaat), en de voorzitter van het Europees Jeugd Forum.

Ook zullen 18 vertegenwoordigers van zowel het Comité van de Regio's als van het Economisch en Sociaal Comité deelnemen, en nog eens acht vanuit de sociale partners en acht uit het maatschappelijk middenveld. De Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlands- en Veiligheidsbeleid zal worden uitgenodigd wanneer de internationale rol van de EU wordt besproken. Vertegenwoordigers van belangenorganisaties kunnen ook worden uitgenodigd. De man-vrouwverhouding van de plenaire vergadering zal in balans zijn.

De debatten zullen thematisch gestructureerd worden rondom de aanbevelingen van de burgerpanels en de input die wordt verzameld uit het meertalige digitale platform. Het platform is de centrale plaats waar de input van alle conferentie gerelateerde evenementen zal worden verzameld, geanalyseerd en gepubliceerd. Te zijner tijd zal de plenaire vergadering haar voorstellen inleveren bij het bestuur dat een rapport zal opstellen in samenspraak met de plenaire en in volledige openheid, en zal worden gepubliceerd op het meertalige digitale platform.

Guy Verhofstadt, covoorzitter van het bestuur, zei: “We willen echt momentum creëren van onderop. De Conferentie zal veel meer worden dan een luisteroefening. Het zal een manier worden om de burgers echt te betrekking bij het uittekenen van onze gezamenlijke Europese toekomst. De basis is gelegd: digitale en beraadslagende democratische experimenten die nog nooit eerder zijn uitgevoerd op een Europa-brede schaal. We zullen garanderen dat op de geuite zorgen en gedane voorstellen een politiek antwoord volgt. Het is nieuw en spannend, en het begint vandaag.”

De Portugese staatssecretaris van Europese Zaken en covoorzitter namens het voorzitterschap van de Raad van de EU, Ana Paula Zacarias, zei: “Reizend van Porto naar Straatsburg, voor de viering van Europadag en de lancering van de Conferentie over de toekomst van Europa, denk ik aan de woorden van Mario Soares toen hij in 1976 beargumenteerde dat ‘het overdenken van Europa en haar toekomst een permanente plicht is van de Europeanen. Een gezamenlijke inspanning die met nederigheid tegemoet moeten treden, gezien de historische relevantie van onze gezamenlijke doelen'."

Vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie, en covoorzitter, Dubravka Šuica, zei: “Deze Conferentie is een ongekende oefening voor de EU. We creëren een plek waar burgers op gelijke voet kunnen debatteren met gekozen vertegenwoordigers om de toekomst van Europa uiteen te zetten. Dit is nog nooit eerder gedaan en we zijn er zeker van dat dit zowel de Europese Unie als onze representatieve democratie zal versterken. En er is geen betere manier om dat te vieren dan op 9 mei.”

Volgende stappen

Het bestuur zal binnenkort de datum vaststellen van de eerste plenaire bijeenkomst van de Conferentie, die waarschijnlijk in de tweede helft van juni zal plaatsvinden. Ondertussen zullen ook de voorbereidingen voor de burgerpanels doorgaan, en zal het aantal deelnemers en evenementen op het digitale platform van de Conferentie blijven toenemen. De Conferentie beoogt zoveel mogelijk ruimte te geven aan jonge mensen en daarom zullen ook de voorbereidingen van het Europees Jeugd Evenement in oktober doorgaan.

Meer informatie

Digitaal platform voor de Conferentie over de toekomst van Europa

Vragen & antwoorden over het meertalige digitale platform voor de Conferentie over de toekomst van Europa

Handvest van de Conferentie over de toekomst van Europa


Terug naar boven