r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurobarometer: EU-enquête laat steun zien voor meer crisismanagement op EU-niveau

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 7 mei 2021, 15:21.

Het Europees Parlement publiceert vandaag, twee dagen voor de lancering van de Conferentie over de toekomst van Europa, de resultaten van de Eurobarometer over de toekomst van Europa.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Europese Commissie.

Het volledige rapport volgt op de eerste resultaten die op 9 maart bekend werden gemaakt en concludeert het volgende:

  • Acht van de tien Europeanen (81%) is het er mee eens dat een betere afhandeling van crises zoals de coronapandemie één van de prioriteiten van de Conferentie zou moeten zijn. Meer dan een derde (38%) is het hier zeer mee eens.
  • Twee derde van de Europeanen (66%) gelooft dat het EU-project een toekomstperspectief biedt aan de Europese jeugd. Ongeveer eenzelfde deel van de respondenten (65%) ziet de EU als een plek van stabiliteit in een instabiele wereld.
  • Meer dan twee derde van de ondervraagden is voorstander van het kiezen van de voorzitter van de Europese Commissie door middel van het systeem van Europese lijsttrekkers bij de Europese verkiezingen. Minder dan een kwart (22%) is geen voorstander van een dergelijk systeem.
  • 42 % van de EU-burgers ziet de mogelijkheid om te stemmen voor transnationale lijsten bij de Europese verkiezingen als een goede zaak, tegenover een op vijf (19%) die dit idee verwerpt.

De Conferentie over de toekomst van Europa

Acht van de tien Europeanen (81%) is het er mee eens dat de Conferentie als eerste aan de slag moet met het vraagstuk hoe de EU beter kan omgaan met crises zoals de uitbraak van het coronavirus. Meer dan een derde (38%) is het hier zeer mee eens.

Europeanen die graag een bijdrage willen leveren aan de Conferentie over de toekomst van Europa willen dat vooral door bijeenkomsten in hun lokale omgeving, zoals debatten of panels (44%). Ook zijn ze bereid tot het beantwoorden van een vragenlijst (34%), het voorleggen van ideeën en voorstellen aan Europese en nationale politici (31%) of het deelnemen aan online consultaties via discussieplatforms (30%).

Jongeren en de toekomst van de Europese Unie

Acht van de tien Europeanen (83%) is het er mee eens dat jonge mensen in het bijzonder betrokken moeten worden bij de Conferentie om nieuwe ideeën te genereren. Vier van de tien is het hier zeer mee eens (40%).

Twee derde van de Europeanen (66%) gelooft dat het EU-project de Europese jeugd een toekomstperspectief biedt. Een vergelijkbaar deel van de Europeanen (65%) vindt dat de EU een plek van stabiliteit is in een instabiele wereld; dit is wel lager dan in een eerder onderzoek uit 2018 (-11 procentpunten).

Europese verkiezingen en voorzitterschap Europese Commissie

In de enquête over de toekomst van Europa zijn ook vragen gesteld over de Europese verkiezingen en de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie. Uit het onderzoek blijkt dat er twee keer zoveel respondenten zijn die het stemmen voor transnationale lijsten in verkiezingen voor het Europees Parlement ondersteunen (42%), dan die het idee verwerpen (19%). 36 % heeft hier geen mening over.

Meer dan een derde van de ondervraagden is voorstander van het kiezen van de voorzitter van de Europese Commissie op basis van een procedure met Europese lijsstrekkers (42%), tegen minder dan een kwart die zegt hiervan geen voorstander te zijn (22 %).

Ondertussen zegt 61% dat een dergelijke procedure alleen zin heeft als EU-burgers ook de mogelijkheid hebben om te stemmen voor transnationale lijsten, terwijl twee derde van de respondenten het eens is met de stelling dat deze aanpak leidt tot meer transparantie in het verkiezingen van de voorzitter van de Europese Commissie. De ondervraagden denken ook dat het de Europese Commissie meer legitimiteit zal geven (63%) en dat het een vooruitgang zal betekenen voor de democratie in de EU (62%).

Achtergrond

De bijzondere Eurobarometer-enquête ° 500 “Future of Europe” (EB94.1) werd afgenomen tussen 22 oktober en 20 november 2020 in de 27 EU-lidstaten en werd uitgevoerd in gezamenlijke opdracht van de Europese Commissie en het Europees Parlement. De enquête werd uitgevoerd door middel van face-to-face interviews, aangevuld met online interviews waar nodig vanwege de pandemie. In totaal werden 27.034 interviews gehouden.


Delen

Terug naar boven