r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie stelt een totaalbedrag van 6,8 miljoen euro steun voor ten behoeve van 1 700 ontslagen werknemers bij de luchtvaartmaatschappijen KLM en Finnair

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 6 mei 2021.

De Europese Commissie stelt vandaag voor steun te verlenen aan 1 200 voormalige werknemers van KLM in Nederland en 500 voormalige werknemers van Finnair in Finland die hun baan hebben verloren door de impact van de COVID-19-crisis op het aantal vliegtuigpassagiers. Dankzij het voorgestelde totaalbedrag van 6,8 miljoen euro uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) zullen de ontslagen werknemers via vervolgonderwijs of -opleiding een nieuwe baan kunnen vinden of hun eigen bedrijf kunnen opstarten.

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten: “Als gevolg van de COVID-19-pandemie is het aantal passagiersvluchten wereldwijd drastisch gedaald. Met het vandaag voorgestelde totaalbedrag van 6,8 miljoen euro aan financiële steun uit het EFG geven we blijk van onze solidariteit met 1 700 voormalige werknemers van KLM en Finnair in de luchtvaartsector. Dankzij deze steun kunnen ze zich omscholen en een nieuwe baan vinden.

De COVID-19-pandemie heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de luchtvaartsector als gevolg van reisbeperkingen en een dramatische daling van het aantal passagiers. Nederland en Finland hebben afzonderlijk steun uit het EFG aangevraagd om ontslagen werknemers van KLM en Finnair te helpen.

De door het EFG medegefinancierde maatregelen variëren van advies bij het zoeken naar een baan en beroepsoriëntatie tot opleidingen, aanwervingspremies en steun voor het opstarten van een bedrijf. De deelnemers kunnen aanvullende stimulansen krijgen (bijvoorbeeld reis-, verblijfs- en verhuisvergoedingen) om de kosten bij het zoeken naar een baan of het volgen van een opleiding te dekken.

Voor de voormalige werknemers van Finnair in Finland worden de totale kosten van de steunmaatregelen geraamd op 2,9 miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen euro uit het EFG zal worden gefinancierd. Voor de voormalige werknemers van KLM in Nederland worden de totale kosten van de steunmaatregelen geraamd op 8,4 miljoen euro, waarvan 5 miljoen euro uit het EFG zal worden gefinancierd. De Nederlandse en Finse autoriteiten zullen de resterende bedragen financieren.

De voorstellen van de Commissie moeten door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd.

Achtergrondinformatie

Volgens de Internationale Luchtvaartorganisatie (IATA) is het aantal passagiers internationaal in 2020 met 75,6 % gedaald vergeleken met 2019. Door deze ontwikkeling zijn de inkomsten van de luchtvaartmaatschappijen drastisch gedaald en waren veel maatschappijen gedwongen werknemers te ontslaan of een faillissement aan te vragen.

Vergeleken met 2019 zijn de inkomsten van Finnair in 2020 met 73,2 % gedaald tot 829,2 miljoen euro. In dezelfde periode zijn de inkomsten van KLM vergeleken met 2019 met 53,8 % gedaald tot 5 120 miljoen euro. Om de kosten te drukken hebben beide luchtvaartmaatschappijen herstructureringsplannen uitgevoerd, die tot het ontslag van werknemers hebben geleid. Nederland en Finland hebben steun uit het EFG aangevraagd om de voormalige werknemers van KLM en Finnair te helpen. 1 201 en 500 voormalige werknemers van respectievelijk KLM en Finnair zullen naar verwachting aan de steunmaatregelen deelnemen om een nieuwe baan te vinden.

Sinds 2007 verleent het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering steun aan mensen die hun baan hebben verloren of aan zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd. Uit hoofde van de verordening 2014-2020 kan het EFG steunmaatregelen financieren wanneer de ontslagen het gevolg zijn van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen als gevolg van de globalisering (bijvoorbeeld wanneer een grote onderneming de deuren sluit of de productie naar een land buiten de EU verhuist) of een wereldwijde economische crisis.

Tot dusver heeft het Fonds 169 aanvragen ontvangen. Hierbij is om ongeveer 656 miljoen euro gevraagd om steun te verlenen aan meer dan 161 000 werknemers en meer dan 4 400 jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, in 21 lidstaten. De door het EFG gesteunde maatregelen vormen een aanvulling op nationale actieve arbeidsmarktmaatregelen.

In 2021-2027 zal het EFG solidariteit blijven betuigen en steun verlenen aan werknemers en zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd. Hierbij zal de klemtoon worden verschoven van de oorzaken van de herstructurering naar de gevolgen ervan. Volgens de nieuwe regels komen alle redenen voor herstructurering in aanmerking voor steun, ook de economische gevolgen van de coronacrisis en grotere economische trends zoals decarbonisatie en automatisering. De nieuwe EFG-verordening is op 3 mei 2021 in werking getreden.

Meer informatie

Voorstel van de Commissie voor EFG-steun voor ontslagen werknemers bij KLM in Nederland

Voorstel van de Commissie voor EFG-steun voor ontslagen werknemers bij Finnair in Finland

Factsheet over het EFG

Persbericht: Commissie verwelkomt politiek akkoord over Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

Website van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering


Terug naar boven