r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Transparency register: Council adopts new rules making registration of interest representatives mandatory

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 6 mei 2021.

De Raad heeft in samenspraak met het Europees Parlement en de Commissie nieuwe regels aangenomen voor een transparante en ethische belangen­vertegen­woordiging.

Het toepassingsgebied van het transparantie­register wordt uitgebreid en belangen­vertegen­woordigers moeten voortaan ingeschreven zijn voor bepaalde activiteiten die onder het Interinstitutioneel Akkoord vallen - zoals het beïnvloeden van beleid, wetgeving of besluitvorming in de betrekkingen met een van de drie instellingen.

Transparantie en verantwoording zijn essentieel voor een blijvend vertrouwen van burgers in de legitimiteit van de politieke en wetgevende besluit­vorming in de Unie. Door aan te sluiten bij het transparantie­register engageert de Raad zich nogmaals duidelijk voor deze waarden.

Ana Paula Zacarias, staatssecretaris voor Europese Zaken van Portugal

Volgende stappen

Op 19 mei ondertekenen de drie instellingen het Interinstitutioneel Akkoord en de bijbehorende gezamenlijke politieke verklaring. De teksten worden vervolgens in het Publicatieblad bekendgemaakt en zullen naar verwachting begin juli in werking treden.

Achtergrond

De Commissie presenteerde haar voorstel voor een nieuw interinstitutioneel akkoord over een verplicht transparantie­register voor belangen­vertegenwoordigers voor het Parlement, de Raad en de Commissie in 2016. Sinds 2011 beheren het Parlement en de Commissie gezamenlijk een openbaar register van belangen­vertegenwoordigers. De Raad is sinds 2014 waarnemer.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven