r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese gezondheidsunie: Commissie houdt openbare raadpleging over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 3 mei 2021.

De Commissie heeft vandaag een openbare raadpleging over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens — een belangrijk onderdeel van de Europese gezondheidsunie — gepubliceerd. De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens heeft tot doel de digitale mogelijkheden optimaal te benutten om hoogwaardige gezondheidszorg te verstrekken en ongelijkheden te verminderen. Zij zal de toegang tot gezondheidsgegevens voor preventie, diagnose en behandeling, onderzoek en innovatie, en beleidsvorming en wetgeving bevorderen. Het recht van personen om hun eigen gezondheidsgegevens te beheren zal centraal staan in de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Deelname aan de raadpleging is mogelijk tot en met 26 juli 2021.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: ″De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens zal een cruciaal onderdeel vormen van een sterke Europese gezondheidsunie. Zij zal EU-brede samenwerking mogelijk maken met het oog op betere gezondheidszorg, beter onderzoek en beter gezondheidsbeleid. Ik nodig alle geïnteresseerde burgers en belanghebbenden uit om deel te nemen aan de raadpleging en ons te helpen de kracht van data in te zetten ten gunste van onze gezondheid. Daarbij mag niet worden getornd aan de rechten van burgers, met inbegrip van privacy en gegevensbescherming.″

Innovatieve oplossingen en digitale technologieën, waaronder artificiële intelligentie, kunnen gezondheidszorgsystemen transformeren. Deze oplossingen maken de systemen toekomstbestendiger en verbeteren de gezondheid van mensen. Om deze technologieën te kunnen ontwikkelen, moeten onderzoekers en innovatoren beveiligde toegang krijgen tot aanzienlijke hoeveelheden gezondheidsgegevens.

In deze openbare raadpleging ligt de focus op:

  • de toegang tot en het gebruik van gezondheidsgegevens voor zorgverstrekking, onderzoek en innovatie, beleidsvorming en regelgevingsbesluiten;
  • het bevorderen van een echte eengemaakte markt voor digitale gezondheidsdiensten en -producten, met inbegrip van innovatieve oplossingen.

Achtergrond

Het creëren van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens is één van de belangrijkste prioriteiten van deze Commissie op het gebied van gezondheid. Het doel van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens is het bevorderen van de uitwisseling van gezondheidsgegevens en het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe preventieve strategieën alsook naar behandelingen, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en resultaten.

De Commissie kondigde in de mededeling inzake een Europese datastrategie aan dat ze concrete resultaten wil neerzetten op het gebied van gezondheidsgegevens en dat ze het potentieel dat uit ontwikkelingen in digitale technologieën voortvloeit, wil doorgronden. De toegang tot en het verzamelen, opslaan, gebruiken en hergebruiken van gegevens in de gezondheidszorg brengt specifieke uitdagingen met zich mee die moeten worden aangepakt. Dit vraagt om een regelgevingskader dat zo goed mogelijk tegemoetkomt aan de belangen en de rechten van personen, met name wat betreft de verwerking van gevoelige persoonsgegevens in verband met hun gezondheid. De Commissie heeft daarom een voorstel voor een datagovernanceverordening (2020) opgesteld. Hierin zijn voorwaarden voor de toegang tot gegevens vastgelegd en zijn voorschriften opgenomen om het vertrouwen in het vrijwillig delen van gegevens te verhogen.

Een betere toegang tot en uitwisseling van gezondheidsgegevens is essentieel om de toegankelijkheid, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg te vergroten. Dit zal innovatie op het gebied van gezondheid en zorg stimuleren voor betere behandelingen en resultaten, en innovatieve oplossingen bevorderen die gebruikmaken van digitale technologieën, waaronder artificiële intelligentie.

Meer informatie

Openbare raadpleging

Routekaart voor de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Website van de Commissie over de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

E-gezondheid: digitale gezondheid en zorg


Terug naar boven