r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 10 mei 2021.

Europese Raad 7 mei 2021 (Sociale Top)

Logo Portugees Voorzitterschap Raad van de Europese Unie Bron: 2021portugal.eu
Bron: Portugees Voorzitterschap Raad van de Europese Unie

Op initiatief van het Portugees Voorzitterschap kwamen op vrijdag 7 mei 2021 de regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten bijeen in Porto voor een Sociale Top. De voorzitter van de Europese Commissie, de voorzitter van het Europees Parlement, de premier van Portugal (het land dat het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt), de Europese sociale partners en maatschappelijke organisaties onderschreven in een gezamenlijke verklaring de drie kerndoelen voor 2030 van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten.

Tijdens deze sociale top werden plannen besproken voor een betere verankering van sociale thema's als arbeidszekerheid en het tegengaan van ongelijkheid in het EU-beleid van de komende tien jaar. De conferentie werd gevolgd door een informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders op 8 mei, waarbij de 27 EU-leiders de Verklaring van Porto ondertekenden.

Delen

Inhoud

1.

Onderwerpen op de agenda

Sociale zaken

Op de conferentie kwamen lidstaten, EU‑instellingen, sociale partners en maatschappelijke organisaties bijeen om hun inzet voor de uitvoering van de Europese Pijler van sociale rechten aan te scherpen. Ze beloofden samen te werken om een inclusiever en socialer Europa tot stand te brengen. Ze onderschreven de volgende doelstellingen uit het actieplan in een gezamenlijke verklaring van Porto over sociaal engagement:

  • ten minste 78 % van de bevolking van 20 tot en met 64 jaar moet een baan hebben;
  • ten minste 60 % van alle volwassenen moet jaarlijks aan een opleiding deelnemen;
  • het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd, moet met ten minste 15 miljoen worden verminderd, van wie ten minste 5 miljoen kinderen.

Deze sociale top, of social summit, is een vervolg op een eerdere Europese topontmoeting in het Zweedse Göteborg in 2017. Bij die gelegenheid werd de sociale ontwrichting en groeiende ongelijkheid in de EU geagendeerd. Dit leidde uiteindelijk tot een 'Europese pijler van sociale rechten’, waarin EU-landen overeenkwamen te streven naar een toereikend minimumloon, gelijke kansen en bescherming bij ontslag. De Commissie-Von der Leyen nam deze sociale agenda over en lanceerde in maart 2021 het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, dat concrete maatregelen bevat om de twintig beginselen van de pijler verder uit te voeren.

COVID-19-situatie

De leiders gingen tijdens hun werkdiner in op de COVID-19-situatie, met het accent op:

  • de productie en distributie van vaccins
  • het digitaal groen certificaat (coronapaspoort)
  • internationale solidariteit

De EU-leiders kwamen tot de conclusie dat de invoering van het Europees Covid-19-certificaat vertraging oploopt, omdat de lidstaten vanaf 21 juni, wanneer de regels voor het coronapaspoort Europees van kracht worden, nog zes weken hebben om dit nationaal uit te rollen.

Internationale betrekkingen

De EU-leiders blikten tijdens hun werkdiner vooruit naar de EU-India-top van de dag erna en ze hadden het over de moeizame betrekkingen met Rusland.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven