r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Myanmar/Birma: verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over de uitkomst van de Asean-top

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 30 april 2021.

De vijfpuntenconsensus die tijdens de Asean-top op 24 april in Jakarta werd bereikt, is een positieve en belangrijke eerste stap richting een de-escalatieproces en een terugkeer naar de democratische transitie in Myanmar/Birma. Het is belangrijk dat de vijf punten snel en correct worden uitgevoerd.

De EU is bereid de voorzitter en de secretaris-generaal van de Asean en de speciale gezant te helpen om een constructieve dialoog met alle belangrijke betrokkenen te faciliteren en Myanmar/Birma zo opnieuw op weg te helpen naar democratie.

De Europese Unie is solidair met iedereen die opkomt voor een inclusieve democratie en eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Het comité ter vertegenwoordiging van de Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), de regering van nationale eenheid (NUG) en andere pro-democratische krachten werken hard aan een vreedzame oplossing voor de huidige crisis. Zij geven een stem aan de democratische aspiraties van de bevolking van Myanmar/Birma en moeten belangrijke actoren zijn in elke oprechte en inclusieve politieke dialoog. De uitslag van de verkiezingen van 8 november 2020 moet worden erkend.

De Europese Unie roept de militaire junta nogmaals op om onmiddellijk een einde te maken aan alle gewelddaden, uiterste terughoudendheid te betrachten en het internationaal recht en de mensenrechten te eerbiedigen, onder meer door willekeurige detenties en foltering achterwege te laten, de macht van de verkozen burgerregering te herstellen, en alle personen die willekeurig worden vastgehouden onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten, onder wie president U Win Myint en staatsadviseur Daw Aung San Suu Kyi.

De Europese Unie blijft haar volle steun geven aan de inspanningen van de speciaal gezant van de secretaris-generaal van de VN om Myanmar/Birma vreedzaam te laten terugkeren op de weg naar democratie.

De Europese Unie is ook diep bezorgd over het opnieuw oplaaien van gewapende strijd en van recente gevechten en militaire acties waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen en duizenden zijn ontheemd. De Europese Unie roept op tot onmiddellijke en effectieve naleving van het staakt-het-vuren en vraagt om verdere escalatie te voorkomen.

De Europese Unie blijft humanitaire hulp verstrekken, overeenkomstig de beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, en is bereid hierrond samen te werken met het coördinatiecentrum van de Asean voor humanitaire hulp en rampenbeheersing. De Europese Unie benadrukt hoezeer het van belang is dat Myanmar/Birma alle vluchtelingen, ontheemden en mensen in nood snel, veilig en ongehinderd toegang geeft tot humanitaire hulp.


Terug naar boven