r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-UK trade and cooperation agreement: Council adopts decision on conclusion

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 29 april 2021.

De Raad heeft een besluit aangenomen over de sluiting van de handels- en samenwerkings­overeenkomst en de informatie­beveiligings­overeenkomst tussen de EU en het VK. Dit was de laatste stap voor de EU om de overeenkomsten te ratificeren.

Het VK zal ervan in kennis worden gesteld dat de interne EU-procedures zijn afgerond. Daarna zullen de overeenkomsten en de begeleidende teksten vóór het einde van de maand in het Publicatieblad van de EU verschijnen. Beide overeenkomsten treden op 1 mei 2021 in werking.

Vandaag openen we een nieuw hoofdstuk in onze betrekkingen met het VK. De sluiting van de overeenkomst zal rechtszekerheid bieden tussen de EU en het VK, en dat is een goede zaak voor burgers en bedrijven aan weerszijden van het kanaal. Wij waarderen het VK als goede buur, oude bondgenoot en belangrijke partner.

Ana Paula Zacarias, staatssecretaris voor Europese Zaken van Portugal

Achtergrond

Op 24 december 2020 bereikten de onderhandelaars een akkoord over een handels- en samenwerkings­overeenkomst en een informatiebeveiligings­overeenkomst tussen de EU en het VK.

Op 29 december 2020 nam de Raad het besluit aan over de ondertekening van de handels- en samenwerkings­overeenkomst en een informatiebeveiligings­overeenkomst tussen EU en VK, en de voorlopige toepassing ervan vanaf 1 januari 2021. Beide partijen ondertekenden de overeenkomsten op 30 december 2020, die sinds 1 januari 2021 voorlopig werden toegepast.

De voorlopige toepassing zou tot eind februari lopen, tenzij de partijen een later tijdstip overeenkwamen. Op 23 februari besloot de Partnerschapsraad EU-VK op verzoek van de EU de voorlopige toepassing te verlengen tot en met 30 april 2021, zodat er voldoende tijd was om de overeenkomst juridisch en taalkundig te reviseren in alle 24 talen. Alle taalversies werden op 21 april rechtsgeldig gemaakt.

Op 26 februari 2021 verzocht de Raad het Europees Parlement om goedkeuring voor het Raadsbesluit betreffende de sluiting van de overeenkomsten, die het Parlement op 27 april heeft gegeven.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven