r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurobarometer: EU-burgers blijven in hoge mate achter samenwerking met partnerlanden en jongeren staan voor armoedebestrijding

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 29 april 2021.

Volgens de meest recente Eurobarometer-enquête over ontwikkelingssamenwerking vinden 9 op 10 EU-burgers dat het belangrijk is partnerschappen met landen buiten de EU aan te gaan in de strijd tegen armoede.

De wereldwijde pandemie heeft de steun van de burgers voor de internationale ontwikkelingssamenwerking van de EU niet aangetast en uit de enquête blijkt dat de samenwerking met de partnerlanden wordt gezien als een van de meest positieve beleidsterreinen van de EU, hetgeen een solide trend van de voorbije jaren bevestigt.

Commissaris Jutta Urpilainen voor Internationale Partnerschappen becommentarieerde de resultaten als volgt: “COVID-19 heeft bestaande zwakke punten, zoals ongelijkheid, in een scherp licht gesteld, en tegelijk het belang van multilaterale samenwerking om mondiale uitdagingen, zoals de klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, aan te gaan, weer onder de aandacht gebracht. Ik ben ingenomen met deze zeer positieve resultaten die de Europese waarden op hun best weerspiegelen: een geest van mondiale solidariteit, ook in moeilijke tijden. Ik ben ook verheugd te zien dat de burgers begrijpen dat een welvarend, vreedzaam en veerkrachtig Afrika belangrijk is voor de EU, en dat jongeren de actoren voor verandering en onze essentiële partners zijn.”

Gezondheid komt boven aan de agenda van dringende problemen

Een van de belangrijkste bevindingen van de enquête is de grotere bezorgdheid over gezondheid: 36 % (5 procentpunten meer dan in 2019) van de respondenten beschouwt dit als het meest dringende probleem voor de toekomst van de ontwikkelingslanden.

In de context van de grotere publieke bezorgdheid over COVID-19 richt de EU zich momenteel op de vaccinatie van haar burgers en op de internationale inspanningen voor wereldwijde vaccinatie, waarvoor zij een substantiële bijdrage levert aan de Covax-faciliteit en de productie van vaccins voor uitvoer naar 34 landen prefinanciert. Voortbouwend op het Team-Europapakket van wereldwijde respons met meer dan 40 miljard euro steun aan de partnerlanden die door de pandemie worden getroffen, draagt de EU ook bij aan de versterking van de gezondheidszorgstelsels.

De volgende meest dringende problemen zijn onderwijs (35 %), vrede en veiligheid (32 %) en economische groei en werkgelegenheid (29 %). Ongeveer een kwart van de respondenten vermeldde water en sanitaire voorzieningen (27 %), democratie en de mensenrechten (26 %) en voedselzekerheid en landbouw (24 %).

Een overgrote meerderheid van de EU-burgers (88 %) is het ermee eens dat de EU de klimaatverandering en de gevolgen ervan in de ontwikkelingslanden moet aanpakken, terwijl 77 % de strijd tegen armoede in de ontwikkelingslanden als een van de belangrijkste prioriteiten van de EU ziet, en 61 % van mening is dat het ontwikkelingsbeleid van de EU zich ook moet richten op het terugdringen van ongelijkheden in de ontwikkelingslanden. Ongeveer een derde van de respondenten (34 %) is van mening dat het ontwikkelingsbeleid van de EU zich alleen moet concentreren op hulp aan de ontwikkelingslanden voor de versterking van hun economie.

Solide steun voor de betrekkingen met Afrika

Wat betreft de betrekkingen met Afrika verklaren meer dan vier op vijf EU-burgers (81 %) dat de EU haar partnerschappen met Afrikaanse landen moet versterken voor het creëren van werkgelegenheid en het garanderen van duurzame ontwikkeling op beide continenten. Die resultaten liggen in de lijn van de gezamenlijke mededeling van de EU “Naar een brede strategie met Afrika” en de voorgestelde vijf partnerschappen van de EU met Afrika.

Een belangrijke rol voor jongeren

De enquête peilde dit jaar in het bijzonder naar de opvattingen over de rol van jongeren in de ontwikkelingslanden voor de aanpak van i) milieuproblemen en ii) economische en sociale problemen.

Respondenten werd gevraagd of zij vinden dat jongeren in de ontwikkelingslanden een belangrijke rol spelen bij de aanpak van milieuproblemen in hun land. Volgens de resultaten vinden negen op tien (90 %) EU-burgers dat jongeren belangrijk zijn voor de aanpak van milieuproblemen in de ontwikkelingslanden en acht 91 % de inbreng van jongeren cruciaal voor de aanpak van economische en sociale problemen in de ontwikkelingslanden.

Meer informatie

Hier vindt u de landenspecifieke factsheets in de nationale talen voor alle lidstaten van de EU, factsheets over de algemene resultaten voor de EU en over jongeren als doelgroep.


Delen

Terug naar boven