r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Biotechnologieën: Commissie wil open debat over nieuwe genomische technieken, nu uit studie potentieel voor duurzame landbouw en noodzaak van nieuw beleid blijken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 29 april 2021.

Vandaag heeft de Europese Commissie een op verzoek van de Raad uitgevoerde studie over nieuwe genomische technieken (NGT's) gepubliceerd. Uit de studie blijkt dat NGT's — technieken waarmee het genoom van een organisme veranderd kan worden — mogelijk kunnen bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem, en daarmee aan de doelstellingen van de Europese Green Deal en de “van boer tot bord”-strategie.

Daarnaast is in de studie vastgesteld dat de huidige ggo-wetgeving, die dateert uit 2001, niet geschikt is voor deze innovatieve technologieën. De Commissie zal nu een breed en open raadplegingsproces starten om het ontwerp van een nieuw rechtskader voor deze biotechnologieën ter discussie te stellen.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “In de studie die we vandaag publiceren, wordt geconcludeerd dat nieuwe genomische technieken de duurzaamheid van de landbouwproductie kunnen bevorderen, wat in overeenstemming is met de doelstellingen van onze “van boer tot bord”-strategie. Dit is dan ook het moment om — met de veiligheid van de consument en het milieu als leidend beginsel — een open dialoog met de burgers, de lidstaten en het Europees Parlement te voeren om samen te beslissen hoe wij deze biotechnologieën in de EU moeten gaan gebruiken.”

Snelle ontwikkeling van NGT's, in vele delen van de wereld

Nieuwe genomische technieken, die kunnen worden gedefinieerd als alle technieken om het genoom van een organisme te veranderen, die na 2001 (toen de EU-wetgeving inzake ggo's werd aangenomen) zijn ontwikkeld, hebben zich de afgelopen twee decennia in vele delen van de wereld snel ontwikkeld; bij een aantal handelspartners van de EU zijn dergelijke toepassingen reeds op de markt beschikbaar.

De belangrijkste bevindingen van de studie zijn:

  • NGT-producten kunnen bijdragen aan duurzame voedselsystemen, omdat NGT-planten beter bestand zijn tegen ziekten, milieuomstandigheden en klimaatveranderingseffecten. Bovendien kunnen de producten betere voedingskwaliteiten bieden, zoals een gezonder vetzuurgehalte, en kunnen zij met minder landbouwproductiemiddelen zoals bestrijdingsmiddelen toe;
  • door bij te dragen aan de EU-doelstellingen van innovatie en duurzaamheid van levensmiddelensystemen en een meer concurrerende economie kunnen NGT's voor vele sectoren van onze samenleving voordelen opleveren;
  • er zijn ook punten van zorg in verband met NGT-producten en de huidige en toekomstige toepassingen ervan. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan de mogelijke gevolgen voor de veiligheid en het milieu, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit, de co-existentie met biologische en ggo-vrije landbouw, en etikettering;
  • NGT's zijn een zeer gevarieerd geheel van technieken en kunnen heel verschillende resultaten opleveren, met inbegrip van producten van NGT-planten die even veilig voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu zijn als conventioneel geteelde planten;
  • er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige ggo-wetgeving uit 2001 voor bepaalde NGT's en de producten daarvan niet geschikt is, en dat die wetgeving aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang moet worden aangepast.

Volgende stappen

Tijdens de zitting van de Raad Landbouw en Visserij in mei zal de studie met de EU-ministers worden besproken. De Commissie zal haar bevindingen ook bespreken met het Europees Parlement en alle geïntereseerde belanghebbenden.

In de komende maanden zal een effectbeoordeling, met inbegrip van een openbare raadpleging, worden uitgevoerd om beleidsopties te onderzoeken voor de regulering van planten die met bepaalde NGT's zijn geproduceerd.

Achtergrond

De studie is opgesteld naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie, die de Commissie op 8 november 2019 heeft verzocht “een studie voor te leggen in het licht van het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-528/16 betreffende de status van nieuwe genomische technieken in het Unierecht”.

De studie is door de Commissie uitgevoerd en hierbij is via gerichte raadplegingen rekening gehouden met adviezen van deskundigen en bijdragen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en belanghebbenden op EU-niveau.

Bij de raadpleging die aan de voorbereiding van het verslag voorafging, was een grote verscheidenheid aan deelnemers betrokken. Alle bijdragen worden gepubliceerd.

Nadere informatie

De volledige studie, de brief van de Commissie aan de Raad met daarin de studie en een overzicht van de beleidsfollow-up, alsmede vragen en antwoorden zijn hier te vinden.


Delen

Terug naar boven