r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Horizon Europe project management - explore how to manage H2020 projects in parallel with Horizon Europe projects, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 juni 2021 - 17 juni 2021
locatie Online Toon locatie
organisatie Gemeenschappelijke Informatiedienst Onderzoek en Ontwikkelingen (CORDIS)

2-day long live practical webinar on 16-17 June 2020

This webinar is the 2nd part of the European Funding Academy

Main topics of the webinar:

*New Model Grant Agreement*

-Legal agreements - with the EC, between partners and with external parties

-Subcontracting and Third-Party Agreements

-Your obligations coming from the Grant Agreement

-Consortium Agreement

*Essential tools and “weapons” of a top-notch coordinator*

-Practical tools

-Internal communication

-Internal monitoring and reporting

-Data and IP management

*Communication, Exploitation and dissemination*

-Things you would like to know before the submission of periodic reports

*Reporting and Reviews*

-Continuous and Periodic reporting

-Technical reviews

-Typical mistakes and best practices

-Changes in the management and reporting of a Horizon Europe project

More information and registration available at: https://europamediatrainings.com/webinars/169/academy-part-ii-horizon-europe-project-management-explore-how-to-manage-h2020-projects-in-parallel-with-horizon-europe-projects


Inhoud

1.

Gemeenschappelijke Informatiedienst Onderzoek en Ontwikkelingen (CORDIS)

De Gemeenschappelijke Informatiedienst Onderzoek en Ontwikkelingen (CORDIS) houdt zich bezig informatieverstrekking over Europese onderzoeksactiviteiten in het kader van onderzoek en ontwikkeling en het verspreiden van technische kennis en toepassingen binnen de EU.

CORDIS heeft als doel:

  • deelname aan Europees onderzoek faciliteren en stimuleren
  • het verbeteren van de exploitatie van onderzoeksresultaten in het kader van een competitief Europa (zie ook Zevende Kaderprogramma)
  • de praktische toepassing van technologisch onderzoek door bedrijven stimuleren door de verspreiding van kennis
  • het bevorderen van de verspreiding van technologische kennis om de sociale acceptatie van nieuwe technologie te stimuleren

2.

Meer over...

Terug naar boven