r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conferentie over de toekomst van Europa: de voorbereidingen gaan door

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 23 april 2021.

Na de lancering van het meertalige digitale platform, gaat het bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa verder met voorbereidingen voor het hybride openingsevenement op 9 mei.

Tijdens hun derde bijeenkomst op donderdag (22 april) heeft het bestuur zijn goedkeuring gegeven aan het conceptprogramma van de opening, die plaatsvindt op Europadag. Het wordt live uitgezonden met deelname op afstand van burgers en interventies van de voorzitters van de drie EU-instellingen.

De vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie onderschreven ook het reglement van de Conferentie voor wat betreft de Europese burgerpanels, de beginselen en reikwijdte van de Conferentie. Elk panel zal bestaan uit 200 burgers en bevat tenminste één vrouw en één man uit elke lidstaat. Deze Europeanen worden willekeurig gekozen om panels op te zetten die representatief zijn voor de diversiteit van de EU, op het gebied van geografische afkomst, gender, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond en onderwijsniveau. Een derde van de panels zal bestaan uit jongeren tussen de 16 en 25.

Het bestuur heeft ook van gedachten gewisseld over de regels van de plenaire vergadering van de Conferentie en pogen hier tijdens de volgende bijeenkomst een akkoord over te bereiken.

De covoorzitter van het bestuur namens het Parlement, Guy Verhofstadt, zei: “We maken ons klaar voor zoveel interactie als mogelijk tussen de twee eerste trajecten van de Conferentie, het platform en de burgerpanels. De volgende stap is het opzetten van de plenaire vergadering, zorgen dat daarin de diversiteit van meningen in Europa weerspiegeld wordt en de ideeën en suggesties van burgers oppakken. Het succes van Conferentie hangt hiervan af.”

De Portugese staatssecretaris voor EU-zaken en covoorzitter namens het voorzitterschap van de Raad van de EU, Ana Paula Zacarias, zei: “Het niveau van deelname aan het digitale platform van de Conferentie over de afgelopen dagen is echt indrukwekkend. Burgers geven gehoor aan onze oproep tot deelname en het is tijd om een stap verder te gaan. Zij brengen daarmee de Conferentie in beweging.”

Vicevoorzitter van de Commissie voor Democratie en Demografie, en covoorzitter Dubravka Šuica, zei: “Deze Conferentie gaat over interactie met burgers en hen meer zeggenschap geven. Wij houden ze op de voorgrond van al het werk aan de Conferentie. Of zij nou pro-Europees zijn of sceptisch, wij willen ze horen. Zodat we kunnen reageren op hun zorgen.”

Volgende stappen

Op volgende vergadering van het bestuur is tijdens het openingsevenement op 9 mei. Mogeljk worden in de weken hieraan voorafgaand aanvullende bijeenkomsten gepland.

Achtergrond

Het bestuur is op gelijke voet samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie instellingen (Europees Parlement, de Raad, en de Commissie). Het houdt toezicht op het werk, het proces, en de organisatie van de Conferentie. Vertegenwoordigers van COSAC (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union) nemen deel aan alle vergadering van het bestuur als waarnemers. Vertegenwoordigers van het Comité van de Regio’s, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de sociale partners zijn ook uitgenodigd als waarnemers.

Het meertalige digitale platform is volledig interactief: mensen kunnen in contact komen met anderen uit alle lidstaten en hun voorstellen met elkaar bespreken in de 24 officiële talen van de EU. Alle mensen, in zo groot mogelijke aantallen, worden aangemoedigd om via het platform bij te dragen aan het vormgeven van hun toekomst en om het platform te promoten op sociale mediakanalen, met de hashtag #DeToekomstIsVanJou.


Terug naar boven