r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

ECDC Advies: geen maatregelen nodig als gevaccineerden elkaar treffen

woensdag 21 april 2021, 19:01
Ouders met kind
Bron: flickr/Kevin

BRUSSEL (ANP) - Als twee mensen of huishoudens die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus elkaar ontmoeten, is het niet nodig dat ze afstand van elkaar houden of mondkapjes dragen, vindt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Het EU-agentschap stelt in een nieuwe richtlijn dat lidstaten "kunnen overwegen" dit soort maatregelen te versoepelen.

Wanneer jongeren en mensen van middelbare leeftijd van wie er één wel is gevaccineerd en één niet elkaar ontmoeten, kan de 1,5 meter ook overboord wat het ECDC betreft. Dat geldt niet voor mensen die een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte door het coronavirus.

Ouderen die zijn gevaccineerd zouden volgens de Europese instantie wel afstand moeten blijven houden tot niet-gevaccineerden. Ook in de openbare ruimte en bij grote bijeenkomsten blijven sociale afstand en mondkapjes gewenst, oordeelt het ECDC. Hetzelfde advies geldt als "zorgelijke varianten" van het coronavirus die vaccins kunnen omzeilen in hoge mate circuleren. Het agentschap baseert het nieuwe advies aan de lidstaten op de huidige stand van de wetenschap.

In Nederland is de lijn tot nog toe dat mensen zich ook na vaccinatie moeten blijven houden aan voorzorgsmaatregelen, zoals afstand houden tot anderen. Geen enkel vaccin geeft immers 100 procent bescherming. "Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins en de beschermingsduur, wordt dit beleid mogelijk aangepast", meldt de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een woordvoerder van het instituut zegt het advies nog niet te hebben gezien. Hij voegt eraan toe dat het ministerie van Volksgezondheid het beleid rond coronamaatregelen bepaalt, al dan niet na advies van het Outbreak Management Team (OMT).

ECDC-chef Andrea Ammon benadrukt dat het eventueel versoepelen van voorzorgsmaatregelen "geleidelijk en gebaseerd op een zorgvuldige inschatting van de risico's" dient te gebeuren. Tegelijkertijd zegt ze dat het toenemende aantal vaccinaties een "positieve en directe invloed" heeft op een terugkeer naar het normale leven.

Het Europese agentschap wijst op diverse onderzoeken waarin inmiddels ook in de "echte wereld" bewijs is geleverd dat coronavaccins in hoge mate beschermen tegen besmetting en ernstige ziekte. Studies uit onder meer de Verenigde Staten, Denemarken en Israël laten gunstige resultaten zien.

Aan de andere kant kan geen enkel vaccin volledig garanderen dat iemand gevrijwaard blijft van het virus. Heel soms raakt iemand na vaccinatie toch besmet. Mogelijk is de kans wel kleiner dat diegene vervolgens anderen besmet, maar het bewijs daarvoor is nog "beperkt", oordeelt het ECDC.

Terug naar boven