r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees burgerinitiatief: Commissie besluit twee burgerinitiatieven te registreren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 21 april 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag besloten tot registratie van twee Europese burgerinitiatieven (EBI's) getiteld “Civil Servant Exchange Program (CSEP)” (Uitwisselingsprogramma voor ambtenaren) en “Green Garden Roof Tops” (Groene daktuinen).

De organisatoren van het initiatief “Uitwisselingsprogramma voor ambtenaren (CSEP)” verzoeken de Commissie een uitwisselings- en opleidingsprogramma op te zetten voor ambtenaren van de lidstaten van de Europese Unie. Het doel van het programma is ambtenaren gedurende een periode van twee tot twaalf maanden beroepservaring in een vergelijkbare dienst in een andere lidstaat te laten opdoen.

De organisatoren van het initiatief “Groene daktuinen” doen een beroep op de Commissie om de aanleg van groenzones op de daken van bedrijven te faciliteren. Op die manier kunnen de ongebruikte daken een milieubijdrage leveren.

De Commissie is van mening dat beide burgerinitiatieven aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen en dus juridisch gezien ontvankelijk zijn, en heeft daarom besloten beide EBI's te registreren. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het burgerinitiatief.

Volgende stappen

De organisatoren van de EBI's kunnen na de registratie van vandaag beginnen met het verzamelen van steunbetuigingen. Als er binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen voor het burgerinitiatief worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie reageren. Zij kan beslissen om al dan niet in te gaan op het verzoek om actie te ondernemen. In beide gevallen moet ze haar besluit motiveren.

Achtergrondinformatie

Het Europees burgerinitiatief werd ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Via dit instrument kunnen burgers de Europese agenda mede bepalen. Het Europees burgerinitiatief ging in april 2012 officieel van start.

Na de officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen. Het moet wel gaan om een gebied waarvoor de Commissie bevoegd is.

Om ontvankelijk te worden verklaard, mag een voorgesteld burgerinitiatief (1) niet duidelijk buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, (2) niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en (3) niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie nu in totaal 78 burgerinitiatieven geregistreerd. 26 initiatieven zijn geweigerd omdat zij niet aan de voorwaarden voldeden.

Meer informatie

“Civil Servant Exchange Program (CSEP)” (Uitwisselingsprogramma voor ambtenaren)

“Green Garden Roof Tops” (Groene daktuinen)

Website van het Europees burgerinitiatief

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Forum voor het Europees burgerinitiatief

Campagne #EUTakeTheInitiative


Terug naar boven