r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU NAVFOR operatie Atalanta krijgt nieuwe operationeel commandant

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 20 april 2021.

Viceadmiraal José M. Núñez Torrente is met ingang van 21 april 2021 benoemd tot operationeel commandant van EUNAVFOR operatie Atalanta. Hij neemt het bevel over van admiraal Eugenio Díaz del Río Jáudenes. Viceadmiraal Núñez Torrente was tot nu toe bevel­hebber van de Spaanse maritieme strijd­krachten met hoge paraatheid.

EU NAVFOR operatie Atalanta draagt bij tot het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust. De operatie maakt deel uit van de totaal­aanpak van de EU die moet leiden tot een vreed­zaam, stabiel en democratisch Somalië en tot meer stabiliteit in de Hoorn van Afrika.

De operatie beschermt tevens schepen van het Wereld­voedsel­programma en andere kwetsbare scheepvaart, houdt toezicht op de visserij­activiteiten voor de kust van Somalië, en onder­steunt andere missies en programma's van de EU in de regio.

De EU-aanpak in Somalië bestaat uit diplomatieke inspanningen, ontwikkelings­steun, humanitaire hulp en samen­werking in verband met de rechts­staat en rechts­handhaving. Er zijn 3 complementaire missies in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU: 1) EU NAVFOR operatie Atalanta, 2) EUCAP Somalia - ter versterking van de maritieme civiele rechts­handhavings­capaciteit van Somalië - en 3) EUTM Somalia, dat politiek en strategisch militair advies verstrekt aan de Somalische autoriteiten en bijdraagt tot de ontwikkeling van de eigen opleidings­capaciteit van het Somalische nationale leger.

Het benoemingsbesluit werd aangenomen door het Politiek en Veiligheidscomité van de Raad.


Terug naar boven