r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De Europese Commissie en Oostenrijk zorgen voor COVID-19-vaccins voor de Westelijke Balkan

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 20 april 2021.
   

De Europese Commissie en Oostenrijk kondigen vandaag de sluiting van overeenkomsten voor de levering van COVID-19-vaccins voor de Westelijke Balkan aan. De 651 000 doses BioNTech/Pfizer worden gefinancierd door de Europese Commissie en zullen worden verdeeld met de hulp van Oostenrijk. De eerste levering aan alle partners in de regio is gepland voor mei en er zullen regelmatige leveringen plaatsvinden tot augustus.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Het is van cruciaal belang dat het tempo van de vaccinatiecampagnes overal wordt opgevoerd. Ik ben verheugd te kunnen aankondigen dat we ons hebben verzekerd van doses om gezondheidswerkers en andere kwetsbare groepen in de Westelijke Balkan te helpen vaccineren. De Europese Unie steunt haar partners in de regio, die onze hulp hebben ingeroepen. Ik wil Oostenrijk, dat deze overdracht faciliteert, bedanken voor zijn sterke engagement en zijn solidariteit met de Westelijke Balkan.

Commissaris voor Uitbreiding en Nabuurschap Olivér Várhelyi: “Ondanks de schaarste die wereldwijd heerst, zal de EU levensreddende vaccins voor de Westelijke Balkan leveren. Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie hebben wij steun verleend: in de eerste plaats in de vorm van medische nooduitrusting zoals maskers, beademingsapparaten, intensivecareafdelingen en ambulancevoertuigen, en in de tweede plaats door de weerbaarheid te versterken. Nu zullen we ervoor helpen zorgen dat alle eerstelijnsgezondheidswerkers in de regio en een aantal andere kwetsbare groepen worden gevaccineerd. Wij zijn sterk begaan met de Westelijke Balkan, waarvan de toekomst in de Europese Unie ligt.”

Alexander Schallenberg, Oostenrijks minister van Buitenlandse Zaken, benadrukte: “Het is een topprioriteit om COVID-19-vaccins snel en op ruime schaal beschikbaar te maken voor mensen in heel Europa. In dit verband is het ondersteunen van de Westelijke Balkan bij het verkrijgen van vaccins een daad van Europese solidariteit en een investering in de gezondheid en veiligheid van de hele regio. Witte vlekken op de vaccinatiekaart, waar dan ook, vormen immers een gevaar voor ons allemaal. Niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is.”

Oostenrijk heeft de verdeling van deze vaccins gefaciliteerd door middel van wettelijke regelingen met de producent en de partners in de Westelijke Balkan. De doses worden gefinancierd uit het pakket van 70 miljoen euro dat de Commissie in december 2020 heeft goedgekeurd om de kosten van vaccins te helpen dekken, en zijn verkregen in het kader van de aankoopovereenkomsten van de EU voor de partners in de Westelijke Balkan. Bij de algemene verdeling over de landen zal van de epidemiologische behoeften worden uitgegaan. In eerste instantie zal voorrang worden gegeven aan medisch personeel en andere kwetsbare groepen.

Achtergrond

De Europese Commissie wil ervoor zorgen dat iedereen die een vaccin nodig heeft er een krijgt, waar ook ter wereld. Daarom gaf zij onmiddellijk gehoor aan de oproep van de WHO om actie te ondernemen en heeft zij geholpen om sinds 4 mei 2020 bijna 16 miljard euro op te halen voor het Coronvirus Global Response-initiatief, de wereldwijde actie voor universele toegang tot coronatests, -behandelingen en -vaccins en voor het wereldwijde herstel.

De Covax-faciliteit is de vaccinpijler van de “Access to COVID-19 Tools Accelerator” (ACT), een wereldwijde samenwerking om de ontwikkeling, productie en billijke toegang tot COVID-19-tests, ­behandelingen en -vaccins te versnellen. Tot dusver hebben de EU en de EU-lidstaten 2,47 miljard euro aangekondigd voor Covax. Covax wil tegen eind 2021 twee miljard doses kopen, waarvan meer dan 1,3 miljard voor ontwikkelingslanden.

Daarnaast draagt de EU-vaccinatiestrategie ook bij tot de wereldwijde solidariteitsinspanningen. De EU heeft via haar aankoopovereenkomsten met farmaceutische bedrijven bijna drie miljard euro geïnvesteerd in de voorfinanciering van de productie van vaccins. Deze overeenkomsten bieden EU-lidstaten de mogelijkheid om opties door te verkopen, te doneren of over te dragen aan partnerlanden.

De Commissie heeft op 19 januari voorgesteld een EU-mechanisme voor het delen van vaccins op te zetten, dat bijzondere aandacht zal besteden aan de Westelijke Balkan, de nabuurschapslanden van de EU en Afrika en vooral ten goede zal komen aan gezondheidswerkers en kwetsbare bevolkingsgroepen.

De EU heeft vanaf het begin van de crisis zeer snel opgetreden om de partners van de Westelijke Balkan te steunen, door een zeer omvangrijk pakket van 3,3 miljard euro vrij te maken om de onmiddellijke gezondheidscrisis aan te pakken en de sociaal-economische crisis te verzachten. In oktober nog heeft de Commissie een economisch en investeringsplan van maximaal negen miljard euro op tafel gelegd om het langetermijnherstel van de Westelijke Balkan en de convergentie met de EU te stimuleren.

Meer informatie

Het Coronavirus Global Response-initiatief


Terug naar boven