r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council adopts position on €14.8 billion EU space programme for 2021-2027

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 19 april 2021.
Raad van de Europese Unie in Brussel
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Raad heeft zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over de voorgestelde verordening over het EU-ruimte­vaart­programma voor 2021‑2027. Dit sluit aan bij het akkoord dat in december met het Europees Parlement is bereikt over een snelle goedkeuring van het programma.

De EU beschouwt ruimtevaart­activiteiten als aanjagers van duurzame economische groei en veiligheid. Door ons nieuwe EU-ruimtevaart­programma kunnen we concurrerend blijven in de nieuwe ruimte­vaart­economie en behouden we de soevereiniteit van de EU op dit gebied. Het zal een stimulans zijn voor ons economisch herstel van de pandemie en onze overgang naar een groen en digitaal economisch model.

Manuel Heitor, Portugees minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

De verordening zal zorgen voor:

  • hoogwaardige, geactualiseerde en beveiligde gegevens en diensten op ruimtevaartgebied
  • meer sociaal-economische voordelen door het gebruik van die gegevens en diensten, waaronder meer groei en banen in de EU
  • een grotere veiligheid en autonomie van de EU
  • een sterkere rol voor de EU als voortrekker in de ruimtevaart­sector.

Hiertoe zal de verordening:

  • het bestaande wettelijk EU-kader voor ruimte­vaart­beleid vereenvoudigen en stroomlijnen
  • de EU voorzien van een adequaat ruimtevaart­budget, voor het voortzetten en verbeteren van bestaande vlaggenschip­programma's als Egnos, Galileo en Copernicus, het monitoren van ruimtedreigingen in het kader van "omgevings­bewustzijn in de ruimte" (space situational awareness - SSA), en het verlenen van toegang tot beveiligde satelliet­communicatie aan nationale autoriteiten (GOVSATCOM)
  • de governanceregels van het EU-ruimtevaart­programma vastleggen
  • het veiligheidskader van het ruimtevaart­programma standaardiseren.

Volgende stappen

Conform het politiek akkoord van december tussen de 2 wetgevers zal het Europees Parlement het Raadsstandpunt in eerste lezing naar verwachting in april 2021 goedkeuren. De verordening wordt dan geacht formeel te zijn aangenomen en zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2021.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven