r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conferentie over de toekomst van Europa: lancering meertalige digitale platform

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 19 april 2021.

Het centrale platform van de conferentie, dat vandaag is gepresenteerd door de covoorzitters van het bestuur, stelt iedereen in staat bij te dragen aan de toekomst van de Europese Unie.

Het bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa, met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie, geeft het startschot voor het meertalige digitale platform voor de Conferentie over de toekomst van Europa. Daarbij worden alle EU-burgers uitgenodigd om mee vorm te geven aan hun eigen toekomst en de toekomst van Europa als geheel. Het platform is beschikbaar in 24 talen en biedt burgers uit de hele Unie de mogelijkheid hun ideeën en visie via online-evenementen te delen en uit te wisselen. Het gezamenlijke voorzitterschap van de Conferentie toonde zich verheugd over de lancering van het platform.

Voorzitter David Sassoli van het Europees Parlement: “Het platform is een belangrijk instrument om de burgers te laten deelnemen en te laten meepraten over de toekomst van Europa. We moeten er zeker van zijn dat de stem van de burgers wordt gehoord en dat zij een rol spelen bij de besluitvorming, ongeacht de COVID-19-pandemie. De Europese democratie, die een representatieve en participatieve democratie is, zal ondanks alles blijven functioneren, omdat onze gezamenlijke toekomst dat vereist.”

Premier António Costa van Portugal verklaarde namens het voorzitterschap van de Raad: “Het ogenblik is gekomen waarop onze burgers hun grootste bezorgdheden en hun ideeën actief kunnen delen. Dit debat kon niet op een geschikter moment worden gevoerd. We moeten ons nu voorbereiden, zodat we nog sterker uit deze crisis komen en na de pandemie klaarstaan voor de toekomst. We hopen dat we samen verder kunnen bouwen aan het Europa van de toekomst, een Europa dat eerlijker, groener en digitaler is en beantwoordt aan de verwachtingen van onze burgers.”

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Gezondheid, klimaatverandering, degelijke en duurzame banen in een steeds digitaler wordende economie, de toestand van onze democratische samenleving: we nodigen de Europeanen uit daarover hun stem te laten horen, uiting te geven aan hun bezorgdheden en ons te vertellen in welk Europa zij willen leven. Met dit burgerplatform geven we iedereen de kans om de toekomst van Europa mee vorm te geven en in dialoog te gaan met andere mensen uit heel Europa. Dit is een unieke kans om de Europeanen virtueel te verenigen. Neem deel aan het debat! Samen kunnen we de toekomst bouwen die we voor onze Unie willen.”

De Conferentie over de toekomst van Europa is een nooit eerder geziene open en inclusieve oefening van overlegdemocratie. Het is de bedoeling mensen uit alle lagen van de bevolking in heel Europa meer zeggenschap te geven over wat zij van de Europese Unie verwachten. Dit moet dan de input worden voor de toekomstige richting en het toekomstige beleid van de EU. Het gezamenlijke voorzitterschap heeft zich ertoe verbonden gevolg te geven aan de resultaten van de Conferentie.

Achtergrondinformatie

Het platform is volledig interactief en meertalig. De deelnemers kunnen met elkaar in dialoog gaan en hun voorstellen met andere burgers uit alle lidstaten bespreken, in de 24 officiële talen van de EU. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen uit alle lagen van de bevolking via het platform hun toekomst helpen vormgeven. Het platform kan daarnaast ook worden gepromoot via sociale media met de hashtag #DeToekomstIsVanJou.

Het platform zal volledig transparant zijn (dat is een basisbeginsel van de Conferentie): alle bijdragen en resultaten van de evenementen zullen worden verzameld, geanalyseerd, gemonitord en gepubliceerd. De belangrijkste ideeën en aanbevelingen van het platform zullen worden gebruikt als input voor de Europese burgerpanels en de plenaire vergaderingen, waar erover zal worden gedebatteerd om de conclusies van de Conferentie te formuleren.

Alle evenementen van de Conferentie die op het platform worden geregistreerd, zullen te zien zijn op een interactieve kaart. De burgers kunnen deze raadplegen en zich online voor een evenement opgeven. De organisatoren kunnen gebruikmaken van een toolkit op het platform om hun initiatieven te helpen organiseren en promoten. Alle deelnemers en evenementen moeten zich houden aan het Handvest van de Conferentie over de toekomst van Europa waarin de regels voor een respectvolle pan-Europese discussiestijl zijn neergelegd.

Het platform is georganiseerd rond een aantal kernthema's: de klimaatverandering en het milieu; gezondheid; een sterkere en eerlijkere economie; sociale rechtvaardigheid en banen; de EU in de wereld; waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid; digitale transformatie; Europese democratie; migratie; onderwijs, cultuur, jongeren en sport. Daarbij komt een “vrij tekstvak” voor thema-overschrijdende en andere onderwerpen (“Overige ideeën”), zodat iedereen alle onderwerpen die hij belangrijk vindt, aan de orde kan stellen in een echte aanpak vanuit de basis.

Het platform biedt ook informatie over de structuur en de werkzaamheden van de Conferentie. Het staat open voor alle EU-burgers en EU-instellingen en -organen, nationale parlementen, nationale en lokale overheden en het maatschappelijk middenveld. Het platform zal de privacy van de gebruikers ten volle eerbiedigen en de EU-regels voor gegevensbescherming volledig naleven.

Meer informatie

Digital Platform for the Conference on the Future

Questions & answers on the multilingual digital platform for the Conference on the Future of Europe

Factsheets on the digital platform and the Conference roll-out.

Charter of the Conference on the Future of Europe


Terug naar boven