r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sahel: Raad neemt conclusies aan over geïntegreerde EU-strategie voor de regio

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 19 april 2021.

De Raad heeft conclusies aangenomen waarin andermaal gewezen wordt op het grote belang van een solide lange­termijn­partnerschap tussen de EU en de Sahel, en dat dit partnerschap geïntensiveerd moet worden via een ambitieuze EU-strategie voor beleid en acties in de regio.

De Sahel kampt sinds 2012 met een ernstige veiligheids­crisis die ten koste gaat van de ontwikkeling van het gebied. Deze crisis dreigt in combinatie met andere lange­termijn­trends - klimaat­verandering, demografische druk, de toegang tot natuurlijke hulpbronnen en epidemierisico's - de vooruitgang van de afgelopen decennia teniet te doen.

Volgens haar vorige strategie voor de Sahel (2011-2020) zette de EU alle instrumenten tot haar beschikking - van humanitaire hulp tot veiligheids­troepen - in om de Sahel­bevolking te helpen. De EU wil nu haar politieke inspanningen opvoeren via een nieuwe, ambitieuze, inclusieve en flexibele strategie die uitgaat van weder­zijdse verantwoordelijkheid met de partner­autoriteiten in het gebied.

In overeenstemming met de internationale coördinatie-inspanningen binnen de Sahel­coalitie benadrukt de EU het belang van een "civiele en politieke sprong voorwaarts" die verder gaat dan de militaire inspanningen. De sprong moet zowel gericht zijn op stabilisering op korte termijn als op duurzame sociale, ecologische en economische ontwikkelings­perspectieven voor de lange termijn.

In de EU-steun voor de Sahel blijven bevordering, bescherming en verwezenlijking van alle mensen­rechten centraal staan. Dat geldt ook voor inspanningen op het gebied van bestuur en de rechts­staat, corruptie­bestrijding en basis­voorzieningen voor iedereen.

De EU zal, rekening houdend met trends in verleden en toekomst, de Sahel-partners blijven steunen bij de bestrijding van terroristische gewapende groeperingen en bij hun inspanningen ter hervorming van de veiligheidssector.

De EU blijft werken aan versterking van het multilateraal stelsel met de Verenigde Naties als kern, geflankeerd door regionale organisaties als met name de Afrikaanse Unie, de Ecowas en de G5-Sahel.

Achtergrond

De EU-strategie richt zich geografisch in hoofdzaak op de vijf G5-Sahellanden Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger. Desalniettemin wordt het EU-optreden door de strategie in de bredere context van de regionale en grens­overschrijdende uitdagingen geplaatst, en van de banden van de Sahel met voornamelijk de West-Afrikaanse kust­staten, het Tsjaadmeer­bekken en Noord-Afrika.

De Raad heeft deze conclusies aangenomen via de schriftelijke procedure.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven