r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Indo-Pacifische regio: Raad neemt conclusies aan over EU-strategie voor samenwerking

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 19 april 2021.

De Raad heeft conclusies goedgekeurd over een EU-strategie voor samenwerking in de strategisch belangrijke Indo-Pacifische regio, om de strategische focus, aanwezigheid en acties van de EU daar te versterken. De EU wil in een tijd van toenemende uitdagingen en spanningen bijdragen aan regionale stabiliteit, veiligheid, welvaart en duurzame ontwikkeling.

Het hernieuwde EU-engagement voor de Indo-Pacifische regio - van de oostkust van Afrika tot de eilandstaten in de Stille Oceaan - omvat een langetermijnvisie en is gestoeld op respect voor de democratie, de mensenrechten, de rechtsstaat en de eerbiediging van het internationaal recht.

De huidige dynamiek in de regio zorgt voor hevige geopolitieke concurrentie bovenop de toenemende druk op handels- en aanvoerroutes en op technologisch, politiek en veiligheidsgebied. De mensenrechten staan eveneens onder druk. Deze ontwikkelingen vormen een steeds grotere bedreiging voor de stabiliteit en de veiligheid van de regio en daarbuiten, en hebben rechtstreeks invloed op de belangen van de EU.

De EU wil met haar aanpak dan ook een op regels gebaseerde internationale orde en een gelijk speelveld promoten, evenals een open klimaat voor handel en investeringen, wederkerige behandeling, meer veerkracht, het aanpakken van de klimaatverandering en het bevorderen van connectiviteit met de EU. Vrije en open maritieme aanvoerroutes, met volledige inachtneming van het internationaal recht, blijven van cruciaal belang. De EU wil samen met haar partners in de regio aan deze kwesties van gemeenschappelijk belang werken.

De EU zal partnerschappen blijven ontwikkelen op het gebied veiligheid en defensie, onder meer wat betreft maritieme veiligheid, kwaadwillige cyberactiviteiten, desinformatie, opkomende technologieën, terrorisme en georganiseerde misdaad.

De economische en menselijke gevolgen van de COVID-19-pandemie worden ook aangepakt en er zal worden gewerkt aan een inclusief en duurzaam sociaal-economisch herstel.

De Raad droeg de hoge vertegenwoordiger en de Commissie op om uiterlijk in september 2021 een gezamenlijke mededeling over deze samenwerking voor te stellen.

De conclusies zijn door de Raad aangenomen via de schriftelijke procedure.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven