r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rusland: verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over de verslechterende gezondheids­toestand van Aleksej Navalny

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op zondag 18 april 2021.

De Europese Unie is ernstig bezorgd over berichten dat de gezondheids­toestand van de Russische oppositie­politicus Aleksej Navalny in het strafkamp waar hij vastzit, verder verslechtert. Wij roepen de Russische autoriteiten op hem onmiddellijk toegang te verlenen tot medische professionals die hij vertrouwt. De Russische autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de heer Navalny in het strafkamp, en wij roepen hen hiervoor ter verantwoording.

In het verlengde van de duidelijke boodschappen die de hoge vertegenwoordiger tijdens zijn bezoek aan Moskou in februari heeft overgebracht met betrekking tot de situatie van de heer Navalny, blijft de EU aandringen op zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Wij zijn immers van oordeel dat zijn veroordeling politiek gemotiveerd is en in strijd is met de internationale mensenrechten­verplichtingen van Rusland. Daarnaast verwachten wij dat Rusland zijn verplichtingen in het kader van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens nakomt, zoals de voorlopige maatregel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de aard en de omvang van het risico voor het leven van de heer Navalny.

De Europese Unie heeft de vergiftiging van de heer Navalny in de krachtigste bewoordingen veroordeeld en legde in oktober vorig jaar sancties op aan 6 hoge Russische ambtenaren en 1 entiteit die betrokken waren bij de moord­aanslag. Ook stelde de EU in februari, in het kader van haar wereldwijde sanctie­regeling voor de mensenrechten, sancties in tegen 4 personen wegens hun rol bij de willekeurige arrestatie, vervolging en veroordeling van de heer Navalny.

De zaak-Navalny is geen op zichzelf staand incident en bevestigt het negatieve patroon waarbij de ruimte voor de oppositie, het maatschappelijke midden­veld en onafhankelijke stemmen in de Russische Federatie steeds verder krimpt.

De Europese Unie blijft er samen met haar partners bij Rusland met klem op aandringen de moord­aanslag door vergiftiging op de heer Navalny in alle openheid en zonder verdere vertraging te onderzoeken, en volledige mede­werking te verlenen aan de Organisatie voor het verbod van chemische wapens (OPCW) om een onpartijdig internationaal onderzoek te garanderen.

De Europese Unie zal hierop terugkomen tijdens de bijeenkomst van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken op maandag 19 april.

De kandidaat-lidstaten Montenegro en Albanië1, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

1 Montenegro en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Terug naar boven