r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Wapenhandelsverdrag: extra EU-steun voor strijd tegen illegale wapenhandel

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 16 april 2021.

De EU zal nieuwe financiering verstrekken voor de doeltreffende uitvoering van het Wapenhandelsverdrag (WHV).

Er gaat € 1,37 miljoen EU-steun naar 3 projecten van het WHV-secretariaat in Genève. Dat heeft de Raad vandaag besloten. Doel is de verdragsstaten te helpen hun nationale systemen voor de controle op wapenexport te versterken. Exportcontrole­systemen zijn belangrijk om het oneigenlijk gebruik van wapens en illegale wapen­handel te voorkomen, en dragen bij tot een meer verantwoorde handel in militaire uitrusting en technologie.

De EU-steun gaat in het bijzonder naar:

  • de opleiding van lokale en regionale WHV-deskundigen om de uitvoering van het WHV te ondersteunen en de afhankelijkheid van externe consultants te verminderen
  • de creatie van een database die behoeften en middelen voor de uitvoering van het WHV op elkaar afstemt, en
  • capaciteitsopbouw op het gebied van IT en communicatie voor een betere samen­werking tussen de nationale contact­punten van de verdrags­staten en het WHV-secretariaat

Ook de institutionele capaciteit van het WHV-secretariaat wordt versterkt om de verdrags­staten op duurzame wijze te ondersteunen. Dit past in de onlangs aangenomen strategie van de EU om haar bijdrage aan een op regels gebaseerd multilateralisme te intensiveren door op te komen voor wereldwijde vrede en veiligheid.

Dit besluit maakt ook deel uit van de langdurige steun van de EU aan het WHV. Zo heeft zij niet alleen spoedige onderhandelingen over het verdrag gefaciliteerd, maar ook ongeveer € 15 miljoen uitgetrokken voor projecten die de wereldwijde aanneming en uitvoering van het WHV promoten.

De wereldwijde aanneming en uitvoering van het WHV is van cruciaal belang om geweld en menselijk leed in conflictregio's tegen te gaan. Het WHV is sinds december 2014 van kracht en regelt de internationale handel in conventionele wapens, onderdelen en munitie met als doel de illegale verkoop en het oneigenlijk gebruik van die wapens uit te bannen. Alle EU-lidstaten zijn partij bij het WHV. Het WHV-secretariaat beheert de rapportage door verdrags­staten, hun nationale contact­punten en de nationale controle­lijsten. Naast het organiseren van de conferenties van de verdrags­staten en werkzaam­heden in de periode tussen de zittingen, beheert het secretariaat ook het vrijwillig trustfonds van het WHV, dat staten helpt bij de uitvoering van het WHV.


Terug naar boven