r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-India: samenwerking op het gebied van handel tot klimaat stimuleren

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 6 juli 2022.

De samenwerking tussen de EU en India is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Ontdek hoe deze nog verder verbeterd kan worden.

De twee wereldmachten zoeken naar manieren om hun band te versterken. Op 13 april keurde de Commissie buitenlandse zaken van het Parlement een rapport goed met aanbevelingen voor de EU om de relatie met India te verbeteren. EP-leden roepen de EU en India op om samen te werken aan mondiale uitdagingen en te pleiten voor nauwe, op waarden gebaseerde handelsbetrekkingen en een samenwerking bij de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WHO).

Leiders van de EU en India zullen op 8 mei in Porto een top houden om het partnerschap te bespreken.

Waarom is er behoefte aan een nauwere relatie tussen de EU en India?

Als de twee grootste democratieën ter wereld delen de EU en India veel van dezelfde normen en waarden, en staan ze voor dezelfde uitdagingen, zoals klimaatverandering. Deze samenwerking moet echter nog zijn volle potentieel bereiken. India versterkt ook snel zijn positie als economische en regionale macht.

Wat is er al?

De EU en India hebben in 2004 een strategisch partnerschap ondertekend, gebaseerd op gedeelde waarden en een verbintenis tot een op regels gebaseerde wereldorde waarin multilateralisme centraal staat. In 2020 hebben de EU en India een routekaart voor 2025 voor het strategisch partnerschap goedgekeurd.

Economische betrekkingen tussen de EU en India

India is een van 's werelds grootste en snelst groeiende economieën. Vóór de COVID-19-pandemie steeg het bruto binnenlands product met ongeveer 6 procent per jaar.

De EU is de grootste handelspartner van India, terwijl India de negende handelspartner van de EU is. In 2019 was de EU goed voor 11,1 procent van de Indiase handel, net voor de VS en China (10,7%).

Bekijk meer feiten en cijfers over de positie van de EU in de wereldhandel.

Nauwere banden hebben al bijgedragen tot meer handel en investeringen tussen de twee partners. De handel in goederen is het afgelopen decennium bijvoorbeeld met 72 procent gestegen, terwijl het aandeel van de EU in de instroom van buitenlandse investeringen in dezelfde periode is gestegen van 8 procent naar 18 procent. Daardoor is de EU de grootste buitenlandse investeerder in India.

Ongeveer 4.500 Europese bedrijven zijn actief in India, die direct en indirect zorgen voor 6 miljoen banen. Pogingen om tot een vrije overeenkomst te komen, zijn tot dusver echter niet succesvol gebleken.

Lees meer over handelsovereenkomsten van de EU.

Strijd tegen klimaatverandering

De EU en India, de op twee en vier na grootste uitstoters van broeikasgassen ter wereld, delen een gemeenschappelijk belang bij het bestrijden van klimaatverandering en het vergemakkelijken van de overgang naar een duurzame economie.

Het promoten van democratie en mensenrechten

Als 's werelds grootste democratieën kunnen de EU en India bijdragen aan de bevordering van mensenrechten, democratie en gendergelijkheid. Echter, in het rapport dat is aangenomen door de Commissie buitenlandse zaken, uitten de leden hun bezorgdheid over de verslechterende mensenrechtensituatie in India, zoals de moeilijkheden waarmee Indiase vrouwen en minderheidsgroepen worden geconfronteerd, en de sluiting van de kantoren van Amnesty International.

Meer over de buitenlandse betrekkingen van de EU

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20210408STO01627


Delen

Terug naar boven