r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

NextGenerationEU: Commissie klaar om tot 800 miljard euro te lenen voor de financiering van het herstel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 14 april 2021, 11:41.
President Michel on the MFF proposal
Bron: The Council of the European Union

De Commissie heeft vandaag stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat leningen in het kader van het tijdelijke herstelinstrument NextGenerationEU tegen de gunstigste voorwaarden voor de EU-lidstaten en hun burgers zullen worden gefinancierd.

Middels een gediversifieerde financieringsstrategie zal de Commissie tot 2026 tot ongeveer 800 miljard EUR in lopende prijzen ophalen. Deze aanpak, conform de beste praktijken van soevereine emittenten, zal de Commissie in staat stellen de benodigde volumes op een soepele en efficiënte manier bijeen te brengen. Dit zal ook investeerders aantrekken naar Europa en de internationale rol van de euro versterken.

Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Administratie: “Met NextGenerationEU breekt een nieuw tijdperk aan voor de Europese kapitaalmarkten. Vandaag presenteren we de motor die NextGenerationEU zal aandrijven. Dankzij de financieringsstrategie worden de NextGenerationEU-leningen operationeel. We beschikken nu over alle nodige instrumenten om het sociale en economische herstel op gang te brengen en groene, digitale en veerkrachtige groei te bevorderen. De boodschap is duidelijk: zodra de Commissie de juridische bevoegdheid heeft gekregen om te lenen, kunnen we van start gaan!”

Leningen om het herstel te financieren

NextGenerationEU — de motor van de EU-respons op de coronapandemie — wordt gefinancierd met leningen op de kapitaalmarkten. We zullen tussen nu en eind 2026 tot ongeveer 800 miljard euro ophalen.

Jaarlijks zal ongeveer 150 miljard euro worden geleend. Hiermee wordt de EU een van de grootste emittenten in euro. Alle leningen zullen uiterlijk in 2058 worden terugbetaald.

Hoewel de Commissie eerder leningen heeft aangegaan om EU-lidstaten en derde landen te ondersteunen, vergden de volumes, frequentie en complexiteit van de NextGenerationEU-leningen een fundamenteel andere benadering van de kapitaalmarkten.

Met een gediversifieerde financieringsstrategie zal de Commissie op deze nieuwe financieringsbehoeften inspelen. Die strategie zal haar in staat stellen om alle nodige fondsen te mobiliseren tegen de gunstigste voorwaarden voor de EU-landen en hun burgers.

Gediversifieerde financieringsstrategie: overzicht

Binnen de gediversifieerde financieringsstrategie wordt het gebruik van verschillende financieringsinstrumenten en -technieken gecombineerd met een open en transparante communicatie met de marktdeelnemers.

De gediversifieerde financieringsstrategie van de Commissie combineert:

  • een jaarlijks besluit over leningvolumes en een halfjaarlijkse mededeling over de belangrijkste parameters van het financieringsplan om investeerders en andere belanghebbenden transparantie en voorspelbaarheid te bieden;
  • gestructureerde en transparante relaties met de banken die het uitgifteprogramma ondersteunen (via een netwerk van primary dealers);
  • diverse financieringsinstrumenten (middellange- en langetermijnobligaties, waarvan sommige zullen worden uitgegeven als groene NextGenerationEU-obligaties en EU-fondsen) om flexibiliteit te behouden wat betreft markttoegang en om de liquiditeitsbehoeften en het looptijdprofiel te beheren;
  • een combinatie van veilingen en syndicaties, om een kostenefficiënte toegang tot de nodige financiering tegen gunstige voorwaarden te waarborgen.

De opgenomen leningen zullen worden ingebed in een robuust governancekader dat een coherente en consistente uitvoering zal waarborgen.

Bij haar werkzaamheden zal de Commissie de coördinatie met andere emittenten, waaronder de EU-lidstaten en supranationale instellingen, blijven verzekeren.

De toegevoegde waarde van een gediversifieerde financieringsstrategie

De gediversifieerde financieringsstrategie zal de Commissie helpen om twee hoofddoelstellingen te verwezenlijken: inspelen op de grote financieringsbehoeften van NextGenerationEU en het gewenste lage niveau van kosten en uitvoeringsrisico's bereiken in het belang van alle lidstaten en hun burgers.

  • Door gebruik te maken van een breed scala aan looptijden en instrumenten en door de financieringsverrichtingen beter voorspelbaar te maken, zal de Commissie zorgen voor een grotere marktabsorptiecapaciteit. De mogelijkheid om schuld te veilen zal de financieringsverrichtingen nog efficiënter maken. Dit zal helpen om aan de grote financieringsbehoeften te voldoen.
  • Door flexibiliteit toe te staan bij de beslissing wanneer financieringsverrichtingen worden uitgevoerd en welke financieringstechnieken of -instrumenten moeten worden gebruikt, zal de Commissie de kosten en uitvoeringsrisico's voor alle lidstaten tot het gewenste niveau kunnen beperken.

Volgende stappen

Na het pakket van vandaag zal de Commissie diverse stappen zetten om de gediversifieerde financieringsstrategie operationeel te maken, waaronder:

  • Het opzetten van een netwerk van primary dealers. In overeenstemming met de praktijken van vergelijkbare emittenten zal de Commissie een netwerk van primary dealers opzetten om de organisatie van efficiënte veilingen en syndicaatstransacties te faciliteren, de liquiditeit op de secundaire markten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat onze schuld door een zo breed mogelijke beleggersbasis wordt geschraagd. Het aanvraagformulier en de algemene voorwaarden voor deelname worden binnenkort gepubliceerd.
  • Publicatie van het eerste jaarlijkse leningbesluit (en het bijbehorende financieringsbesluit) en het eerste NextGenerationEU-financieringsplan Om een transparante communicatie met de markten te waarborgen zal de Commissie haar eerste jaarlijkse leningbesluit vaststellen en de informatie over haar eerste financieringsplan bekendmaken vóór het begin van de NextGenerationEU-lening, die deze zomer wordt verwacht (de timing is afhankelijk van de goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit door alle lidstaten, waardoor de Commissie de bevoegdheid krijgt om voor NextGenerationEU te lenen). De leningverrichtingen kunnen daarna van start gaan zodra het eigenmiddelenbesluit in werking treedt. De financieringsplannen worden vervolgens halfjaarlijks bijgewerkt.

Achtergrond

NextGenerationEU

NextGenerationEU staat centraal in de respons van de EU op de coronacrisis en heeft tot doel het economisch herstel te ondersteunen en werk te maken van een groene, digitale en veerkrachtige toekomst. De EU heeft dit instrument goedgekeurd als onderdeel van een stimuleringspakket van meer dan 2 biljoen euro (in lopende prijzen) of 1,8 biljoen euro (in prijzen van 2018), een bedrag waarin dat ook de meerjarenbegroting 2021-2027 vervat zit.

De hoeksteen van NextGenerationEU is de faciliteit voor herstel en veerkracht, een instrument waarmee subsidies en leningen worden verstrekt ter ondersteuning van hervormingen en investeringen in de EU-lidstaten en met een totale waarde van 723,8 miljard euro in lopende prijzen.

Daarnaast zal NextGenerationEU verschillende EU-programma's versterken. Om NextGenerationEU te financieren, zal de EU leningen aangaan op de kapitaalmarkten. De terugbetaling wordt gespreid over een lange periode, tot 2058. Dit voorkomt onmiddellijke druk op de nationale financiën van de lidstaten en stelt de EU-lidstaten in staat te focussen op het herstel.

Om de opgenomen leningen te helpen terugbetalen, bekijkt de EU de invoering van nieuwe eigen middelen (of inkomstenbronnen) in de EU-begroting, bovenop de reeds bestaande eigen middelen.

De EU als kredietnemer

De Europese Commissie is namens de EU een gevestigde speler op de kapitaalmarkten. Over een periode van 40 jaar heeft de Europese Commissie verschillende leningprogramma's opgezet om de EU-lidstaten en derde landen te ondersteunen.

Vorig jaar is de Commissie ook begonnen met leningen voor SURE, het instrument om banen te helpen beschermen en mensen aan het werk te houden en waarvan het budget kan oplopen tot 100 miljard euro. Tot dusver is 3/4 van de SURE-fondsen van de EU bijeengebracht via zes zeer succesvolle uitgiften, waarmee tegen zeer gunstige voorwaarden leningen aan lidstaten konden worden gefinancierd.

Al deze leningverrichtingen werden op back-to-backbasis gefinancierd, voornamelijk via de uitgifte van gesyndiceerde obligaties.

Meer informatie

V&A

Website over de EU als kredietnemer

De relatie tussen de EU als kredietnemers en investeerders

Informatiebladen

Wetgeving

Presentatie ten behoeve van investeerders


Terug naar boven