r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COVID-19: Council approves additional funding from the EU budget

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 9 april 2021.

De Raad stemt ermee in dat er € 121,5 miljoen extra uit de EU-begroting wordt vrijgemaakt voor acute noden in verband met de COVID-19-pandemie. Met die financiering moeten de volgende acties worden ondersteund:

  • voorbereiden van de invoering van digitale groene certificaten om het vrije verkeer tijdens de pandemie te vergemakkelijken
  • versterken van de capaciteit van de lidstaten om nieuwe varianten van het SARS-CoV-2-virus op te sporen en te monitoren ("sequentie­analyse")
  • ontwikkelen, evalueren en aanpassen van nieuwe RT-PCR-tests (reverse-transcriptie­polymerase­kettingreactie­tests) voor nieuwe varianten van het virus voordat ze worden uitgerold, waarbij wordt gezorgd voor voldoende testcapaciteit in de lidstaten
  • monitoren van SARS-CoV-2 en de varianten daarvan in afvalwater
  • verder ontwikkelen van het uitwisselingsplatform voor traceringsformulieren voor passagiers, zodat meer lidstaten deze formulieren gaan gebruiken

De middelen komen uit de reserve voor solidariteit en noodhulp, die bedoeld is om lidstaten en derde landen in noodsituaties te helpen. De financiering wordt verleend via het instrument voor noodhulp en de EU-bijdrage aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Het Europees Parlement zal de extra steun naar verwachting volgende week bespreken, met het oog op goedkeuring in de plenaire vergadering eind april.

De Commissie heeft in totaal € 245,2 miljoen aan extra financiering uit de EU-begroting voorgesteld voor bovenstaande initiatieven en ook nog eens € 100 miljoen voor eventuele nieuwe noden in verband met de COVID-19-pandemie. De middelen zouden niet alleen uit de reserve voor solidariteit en noodhulp worden gefinancierd, maar ook via herschikkingen in de begroting van 2021 (ongeveer € 7,5 miljoen) en in gewijzigde begroting nr. 2 bij de EU-begroting van 2021 (€ 216,2 miljoen). Het ontwerp van gewijzigde begroting moet nog worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven