r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie komt met eerste oproepen van Europese Innovatieraad tot indienen van voorstellen ter waarde van 1 miljard euro

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 9 april 2021.

Na de oprichting van de Europese Innovatieraad(EIC) en de aankondiging van de eerste financieringsmogelijkheden heeft de Commissie vandaag de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van de EIC-accelerator gelanceerd. Met de financiële middelen ter waarde van meer dan 1 miljard euro wordt beoogd start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen die een grote impact kunnen hebben, te helpen opschalen. Terwijl de financiële middelen voor meer dan de helft openstaan voor baanbrekende innovaties op welk gebied dan ook, is 495 miljoen euro uitgetrokken voor innovaties ter ondersteuning van de Europese Green Deal en digitale en gezondheidstechnologieën.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zei het volgende: “De EIC-accelerator is een uniek financieringsinstrument van de EU. De accelerator ondersteunt de ontwikkeling van baanbrekende innovaties doordat particuliere investeerders worden aangetrokken en ondersteunende diensten voor schaalvergroting worden aangeboden. Met dit instrument zal Europa koploper op het gebied van innovatie en nieuwe technologieën worden, en het zal ons helpen de ecologische, maatschappelijke en gezondheidsuitdagingen waar wij voor staan, aan te gaan.”

De EIC-accelerator richt zich op wetenschappelijke ontdekkingen of technologische doorbraken, waarvoor over een langere periode aanzienlijke financiële middelen worden benodigd voordat zij rendabel kunnen zijn. Het is vaak moeilijk om voor dergelijke innovaties financieringsbronnen te vinden, omdat de daaraan verbonden risico's doorgaans te hoog zijn en het over het algemeen te lang duurt eer zij rendement opleveren. Met deze financiële middelen zijn de innovatoren in staat alle investeringen aan te trekken die zij nodig hebben om binnen een korter tijdsbestek te kunnen opschalen.

De EIC-accelerator dient als katalysator voor het aantrekken van andere investeerders die nodig zijn met het oog op schaalvergroting van de innovaties. Met een uniek financieringsmodel worden start-ups en kmo's subsidies tot maximaal 2,5 miljoen euro toegekend, gecombineerd met aandeleninvesteringen via het EIC-fonds ten belope van 500 000 euro tot 15 miljoen euro. Behalve dat zij in aanmerking komen voor financiële steun, kunnen alle projecten ook gebruikmaken van een reeks diensten voor bedrijfsacceleratie die toegang tot toonaangevende deskundigen, ondernemingen, investeerders en ecosysteemactoren bieden.

De Commissie heeft vandaag ook het programma EIC-pathfinder gelanceerd, met een begroting van 168 miljoen euro. Interdisciplinaire teams van onderzoekers kunnen aanvragen indienen voor onderzoeks- en innovatiesubsidies, die hen zullen helpen hun baanbrekende ideeën te verwezenlijken en onze economie en samenleving op een positieve manier te transformeren. De subsidies, in de orde van grootte tussen de 3 en de 4 miljoen euro, zullen zijn toegespitst op baanbrekende technologieën waarmee mondiale uitdagingen worden aangepakt en onze manier van leven wordt verbeterd.

Achtergrond

De Europese Innovatieraad, die in maart 2021 van start is gegaan met een begroting van meer dan 10 miljard euro voor de periode 2021-2027, is een éénloketsysteem voor innovatoren. In het kader van de EIC wordt ondersteuning geboden vanaf het vroege stadium van wetenschappelijk onderzoek naar baanbrekende technologieën tot aan het omzetten van onderzoeksresultaten in commerciële mogelijkheden en het ontwikkelen en opschalen van innovatieve start-ups en kmo's. De Europese Innovatieraad - een belangrijke noviteit van Horizon Europa - bouwt voort op een succesvolle proeffase die liep gedurende de periode 2018-2020 alsmede op het voorgaande kmo-instrument en de voorgaande programma's voor toekomstige en opkomende technologieën, in het kader waarvan meer dan 5 000 kmo's en start-ups en meer dan 330 onderzoeksprojecten werden ondersteund.

De EIC-accelerator ondersteunt de latere stadia van technologieontwikkeling en opschaling. De technologiecomponent van de innovatie moet daarom in een laboratorium of een andere relevante omgeving zijn getest en gevalideerd. De EIC-accelerator vormt een aanvulling op twee andere EIC-programma's: de “EIC-pathfinder”, waarmee interdisciplinaire teams van onderzoekers worden ondersteund bij het realiseren van hun visies op wetenschappelijke en technologische doorbraken, en de “EIC Transition”, waarmee wordt beoogd onderzoeksresultaten in innovatiekansen om te zetten.

Meer informatie over de eerste oproepen in het kader van de EIC-accelerator en de EIC-pathfinder is te vinden op de website van de EIC. Potentiële aanvragers kunnen ook contact opnemen met het Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb.

Meer informatie

Oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van de EIC-accelerator

Oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de EIC-pathfinder

EIC-werkprogramma 2021

Website van de Europese Innovatieraad

Persbericht: Commissie start Europese Innovatieraad om wetenschappelijke ideeën in baanbrekende innovaties om te zetten

Video: dag voor aanvragers (19 maart 2021)

Op de dag voor aanvragers getoonde presentaties


Terug naar boven