r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conferentie over de toekomst van Europa: lancering burgerplatform op 19 april

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 8 april 2021.

Het uitvoerend bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa heeft woensdag nieuwe stappen gezet in aanloop naar de start van de Conferentie.

Het uitvoerend bestuur bekrachtigde het meertalige digitale platform waarmee burgers uit de hele EU kunnen bijdragen aan de Conferentie. Er werden ook afspraken gemaakt over de werkwijzen en de verdere invulling van het inaugurele evenement op de Dag van Europa (9 mei).

Een debat volgens de principes van open en inclusieve participatieve democratie

Dankzij dit nieuwe meertalige digitale platform kunnen burgers uit de hele EU vanaf 19 april hun mening geven over ieder onderwerp dat zij belangrijk achten voor de toekomst van Europa. Hiermee kunnen burgers voor het eerst op Europees niveau hun ideeën naar voren brengen, reageren op ideeën van anderen en evenementen organiseren of eraan deelnemen. Het platform zal functioneren als het centrale punt van de Conferentie, waar alle bijdragen bijeen zullen worden gebracht en gedeeld, inclusief decentrale evenementen, Europese burgerpanels en plenaire vergaderingen.

Een speciaal feedbackmechanisme zal de belangrijkste punten die naar voren worden gebracht bundelen en analyseren, zodat deze meegenomen kunnen worden tijdens de Europese burgerpanels en de plenaire vergaderingen. Op het platform zal ook informatie te vinden zijn over de structuur van de Conferentie en de werkzaamheden, evenals hulpmiddelen voor organisatoren van evenementen, zoals een kalender waarop zij hun evenementen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau kunnen promoten. De evenementen zullen ook zichtbaar worden gemaakt op een kaart zodat geïnteresseerden makkelijk kunnen zoeken naar bijeenkomsten bij hen in de buurt.

Na afloop van de vergadering zeiden de covoorzitters van het uitvoerend bestuur het volgende.

Namens het Europees Parlement zei Guy Verhofstadt (Renew, BE): "We moeten deze discussie zo levendig mogelijk maken en in tijden van Covid betekent dat, dat we zo veel mogelijk gebruik moeten maken van digitale platforms. Door middel van dit platform stellen we iedereen in de gelegenheid om actief betrokken te zijn bij het debat en we zullen ervoor zorgen dat deze ideeën ook onderdeel worden van de analyse en de conclusies van de Conferentie. Het is hun toekomst, dus het is ook hun conferentie.”

Namens het voorzitterschap van de Raad zei de Portugese staatssecretaris van Europese zaken, Ana Paula Zacaris: “Het digitale platform zal Europeanen in de publieke ruimte brengen. Het stelt ze in staat om hun zorgen te uiten, hun dromen en verwachtingen te delen en om met hun vertegenwoordigers in debat te gaan. De Unie heeft de kracht van haar burgers nodig om sterker te worden. Dit is een bepalend moment, waarop we onze uiteenlopende meningen open en zonder taboes kunnen bespreken.”

Namens de Europese Commissie zie vicevoorzitter voor Democratie en Demografie, Dubravka Šuica: ”De lancering van het digitaal platform over tien dagen zal een unieke ruimte creëren voor onze burgers om in heel Europa het gesprek en het debat aan te gaan. Het zal mensen in staat stellen om hun ideeën, zorgen, hoop en dromen te delen - en dat in alle officiële talen van de EU. Het momentum groeit en ik kijk uit naar het resultaat.”

De officiële hashtag van de Conferentie #DeToekomstIsVanJou is een uitnodiging aan Europese burgers om bij te dragen en de toekomst van de EU te bepalen: “De toekomst ligt in jouw handen”.

Inaugureel evenement op de dag van Europa

Tot slot heeft het uitvoerend bestuur ook vooruitgang geboekt in de voorbereiding van het inaugureel evenement op de Dag van Europa (9 mei), onder voorbehoud van de sanitaire omstandigheden. Ook de eigen werkwijzen van het bestuur werden vastgesteld en er werd een eerste discussie gehouden over het ontwerpreglement voor de samenstelling en het functioneren van de plenaire vergaderingen van de Conferentie.

Volgende stappen

Over twee weken komt het dagelijks bestuur opnieuw bijeen om de discussie over het reglement af te ronden en om andere onderdelen van de organisatie van de Conferentie te bespreken.


Terug naar boven