r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerste Kamer verwerpt voorstel controversieel verklaren Eigenmiddelenbesluit EU

dinsdag 6 april 2021, 16:45
Charles Michel
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel van Van der Linden (Fractie-Nanninga) om het wetsvoorstel over het nieuwe Eigenmiddelenbesluit (EMB) van de Europese Unie controversieel te verklaren, verworpen.

Tegen het controversieel verklaren van het wetsvoorstel stemden de fracties van het CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50Plus, PvdA, OSF, D66 en Christenunie.

Op 21 juli 2020 bereikte de Europese Raad overeenstemming over de meerjarenbegroting 2021-2027, het daaraan gekoppelde coronaherstelfonds Next Generation EU en de financiering daarvan via dit nieuwe Eigenmiddelenbesluit.

De Tweede Kamer heeft het voorstel al op 25 februari 2021 aangenomen.

Terug naar boven