r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA): Europese Commissie lanceert openbare raadpleging

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021.

Op 31 maart heeft de Commissie een online openbare raadpleging gelanceerd over de autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (Health Emergency Preparedness and Response Authority — HERA).

Als onderdeel van het antwoord van de EU op de COVID-19-pandemie en van een sterke Europese gezondheidsunie, is HERA gericht op het verbeteren van de capaciteit en paraatheid van Europa om te reageren op grensoverschrijdende bedreigingen en noodsituaties op gezondheidsgebied.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “COVID-19 heeft tekortkomingen in onze collectieve paraatheid en respons aan het licht gebracht. De autoriteit van de EU voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied, HERA, is een fundamenteel onderdeel van de oplossing die we nodig hebben om bij de volgende gezondheidscrisis samen beter voorbereid te zijn en sneller te kunnen reageren. HERA zal onze prognoses, voorbereiding, anticipatie en reactie op gezondheidsgebied versterken. Om ervoor te zorgen dat HERA zo snel mogelijk op de huidige en toekomstige uitdagingen kan reageren, zullen wij zeer aandachtig luisteren naar de standpunten van de belanghebbenden. Ook zullen wij een ambitieus voorstel opstellen om van HERA een sterke pijler van een Europese gezondheidsunie te maken.”

Vanaf 31 maart wirdt er gedurende zes weken een openbare raadpleging gehouden met vragen over:

  • het EU-kader voor de ontwikkeling, productie en uitrol van medische tegenmaatregelen;
  • anticiperende dreigings- en risicobeoordelingen;
  • marktdynamiek en informatie over de toeleveringsketen;
  • ontwikkeling en financiering van nieuwe tegenmaatregelen in tijden van crisis;
  • de impact, rol, reikwijdte en coördinatie van HERA in de toekomst.

Achtergrond

HERA maakt deel uit van de Europese gezondheidsunie, zoals aangekondigd door voorzitter Von der Leyen in haar toespraak over de Staat van de Unie in september 2020. Deze autoriteit zal een specifieke structuur bieden ter ondersteuning van de ontwikkeling, productie en uitrol van medische tegenmaatregelen tijdens een gezondheidscrisis van natuurlijke of niet-natuurlijke oorsprong. HERA zal prognoses, toezicht en marktinformatie kunnen gebruiken om medische tegenmaatregelen te plannen en te coördineren.

Ter voorbereiding van de nieuwe autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied heeft de Commissie op 17 februari het nieuwe Europese plan voor paraatheid op het gebied van biodefensie tegen COVID-19-varianten gelanceerd, de “HERA Incubator”. HERA zal voortbouwen op de maatregelen die via de HERA-Incubator worden genomen en een permanente structuur bieden voor risicomodellering, mondiaal toezicht, technologieoverdracht, productiecapaciteit, het in kaart brengen van risico's in de toeleveringsketen, flexibele productiecapaciteit en onderzoek en ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen.

Volgende stappen

De raadpleging duurt 6 weken, tot en met 12 mei 2021.

Parallel aan de openbare raadpleging zal de Commissie ook besprekingen voeren met de lidstaten en belanghebbenden.

De precieze taakomschrijving van HERA zal later dit jaar in een wetgevingsvoorstel worden uiteengezet. De Commissie zal de ontvangen feedback in overweging nemen alvorens het wetgevingsvoorstel af te ronden.

Meer informatie

Openbare raadpleging

Gezondheidsunie


Terug naar boven